Meny
Velg seksjon Klasse 8 a
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

I Elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål knyttet til ulike sider ved skolehverdagen, for eksempel trivsel, motivasjon, vurdering og digitale ferdigheter. Undersøkelse gjennomføres i en skoletime, og elevene får god informasjon i forkant og veiledning underveis ved behov. Vi pleier å ha opp mot 100% deltakelse på Elevundersøkelsen og håper på det samme i år. Vi tar sikte på at alle klasser har gjennomført innen torsdag 14. november. I linken under kan dere lese mer om Elevundersøkelsen.

http://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

 

 


I anledning vår markering av Verdensdagen for psykisk helse 2019 vil vi invitere foresatte til foredrag. 

Tid|: Tirsdag 15 oktober kl. 18:00

Sted: MeierietFør jul gjennomførte personalet en evaluering av skolens regler for mobilbruk. I de opprinnelige skolereglene stod det at mobiltelefonen skal være skrudd av/satt på lydløs og lagt bort, fra det ringer inn til første time og til det ringer ut siste skoletime. Ergo Rennesøy skule var og er en mobilfri skole.

Mobilbruk er ikke og har ikke vært en utfordring i skoletimene, men bakgrunnen for at vi gikk gjennom reglene, var at vi erfarte at elevene brukte mobilen i friminuttene. Mobilene ble hovedsakelig brukt til sosiale medier, spilling og til å høre på musikk med, men vi har også opplevd at elever har filmet hverandre og lærere (uten tillatelse) og at det har foregått utestenging av elever.

Diskusjonen rundt hvilke regler skolene skal ha for mobilbruk er en skikkelig «varm potet», og mange har meninger om dette. Dette diskuteres nå politisk i Norge, (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/EoMbJa/Vil-ha-mobilforbud-i-bergensskolene) og land som for eksempel Frankrike har vedtatt en lov som sier at skolene skal være mobilfrie , (http://www.nrk.no/urix/frankrike_-forbud-mot-mobil-pa-skolen-1.14192523) og debatten går på steder som nrk.no http://www.nrk.no/ytring/mobilbegrensning-i-skolen-er-nodvendig-1.14365924

Vi på Rennesøy skule er opptatt av at skolen vår skal være en trygg og læringsfremmende arena, og vi er stolte over at vi har svært gode trivsels-og skoleresultater. Skolen skal være et sted som legger til rette for konsentrasjon og fokus, og skolemiljøet vårt skal preges av inkludering og fellesskap.

Mobilen har selvsagt sin plass i det moderne samfunnet, men for å dyrke frem det overnevnte læringsmiljøet på best mulig måte, er det vår klare vurdering at det skjer i en skjermfri skolehverdag. Det er etter hvert tung forskning som viser at ungdomsgenerasjonen i 2019 er langt mer stresset, rapporterer om mer angst og depresjon enn tidligere generasjoner, og i tillegg sover mindre enn det ungdom gjorde for bare 7-8 år siden.  En del av denne problematikken relateres til at folk nå kontinuerlig er «skrudd på» (24-timers samfunnet), man sammenlikner seg med andre (som nå fort befinner seg i Oslo eller LA) og frykten for å gå glipp av noe (FOMO=fear of missing out) er en konstant faktor i mange unges liv. Vi ønsker å gi elevene våre «fri» fra dette de timene de tilbringer på skolen, og at de skal bruke energi på skolearbeid og relasjoner når vi er sammen på Rennesøy skule.

Vi legger derfor om kursen litt, men det er viktig å poengtere at vi nå får et litt mer rigid system ikke for å straffe elevene, men for å hjelpe og trygge elevene våre:

Derfor vil vi fra februar til utgangen av skoleåret prøve ut Yondr-lommer. Elevene setter sine telefoner på lydløs eller skrur dem av, og legger mobilen i lommen og lukker denne. Elevene får så tilbake mobilen, men det vil ikke være mulig å benytte seg av den. Hvert klasserom, pluss Tina på kontoret, er utstyrt med en «åpner». Ved dagslutt låser elevene opp lommen og kan igjen bruke telefonen.

Dersom foreldre trenger å være i kontakt med sitt barn, for eksempel grunnet tannlegetime eller liknede, eller det har oppstått en situasjon hvor det er viktig med økt tilgjengelighet, kan dette selvsagt avtales med skolen. Tina, skolekonsulent, kan videreformidle beskjeder, eller man kan avtale med en lærer at eleven får lov til å ha mobilen tilgjengelig dersom det er noe spesielt som skal skje en dag.   

Vi vil se om dette er et bedre system enn mobilhotellene eller IKEA-kassene. Fordelen slik vi ser det med Yondr, er at elevene får ha telefonene i egen varetekt. Vi samler ikke disse inn.  Vi slipper dermed en del logistiske utfordringer (som at man starter i et klasserom, før man for eksempel har kroppsøving i siste time og må hente mobilene i et skap der man først startet dagen osv.).  

Saken har vært behandlet i Elevrådet og i FAU, hvor begge parter var positive til tiltaket, og vedtaket om revidering av ordensreglene ble fattet i SU i januar.

Rennesøy skule skal ikke være en teknologisinke, og vi skal bruke mobilen der den har sin naturlige plass i undervisningen. Satsingen på Chromebook og for eksempel bruken av Google Classroom fortsetter, og elevene våre skal oppleve at vi ligger langt fremme i bruk av digitale hjelpemidler. Skolen skal også ta sin del av ansvaret med å lære opp elevene våre til å bruke mobiler på en god og fornuftig måte. Vi skal kurse eleven i nettvett, lære dem kildekritikk og hvordan manøvrere i et alltid skiftende teknologisk landskap.

I tillegg vil vi bruke ressurser på å bygge ut friminuttstilbudene på skolen: Vi lager bandrom i kjelleren, vi har kjøpt inn bordtennisbord og airhockey, vi skal starte opp styrketrening og yoga, og vi vil investerer i flere sittegrupper for å skape naturlige sosiale arenaer.

Vi forventer at noen elever ikke synes dette er verdens kuleste regelendring, men det er da viktig å poengtere at regelen om at Rennesøy er mobilfri har eksistert siden 2015. Oppbevaringsvirkemiddelet er nytt, men ut fra responsen til Elevrådet og andre elever gjennom prosessen, virker det som om Yondr er et bedre alternativ enn for eksempel mobilkasser.

Det kan fort gå godt!