Meny
Velg seksjon Klasse 8 c
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Ukeplaner
Ukeplaner 8. trinn
Vi i Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger ønsker at foreldre skal få en bedre forståelse for barnas digitale hverdag på nett. Derfor tilbyr vi foreldrene ved ungdomsskolene i Stavanger et foredrag om «å være foreldre til digitale barn». Tilbudet er gratis og passer til alle foreldre med barn på ungdomstrinnet. 

Kolumbus informerer om at rute 10 og SK 4202 har fått nytt kjøremønster.  

 


Busstreiken er avsluttet og skolebussen vil gå som normalt torsdag ettermiddag.


Coronapandemien er dessverre ikke over og det er fremdeles svært viktig å holde fokus på smitteverntiltak.  

 

Helsedirektoratet publiserte 2.7.20 oppdatert nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19).  

I veilederen innføres graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell), og det er nasjonale myndigheter som bestemmer tiltaksnivået. Tiltaksnivået for hele landet er nå gult. Dette er en oppmykning av tiltakene som har vært gjeldende. (Den 7.7.20 ble det i veilederen tatt inn en presisering for gult tiltaksnivå hvor det fremgår at for kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes.)    

Dette betyr: De reisende kan sitte skulder ved skulder (helst elever fra samme klasse eller fra samme familie), men ikke ansiktet til ansikt.

Fremdørene i bussene vil fremdeles være stengt og første seterad vil være avsperret.

Det er viktig å informere elevene om at de enten sitter sammen med elever fra samme klasse, eller sammen med søsken.

Håndhygiene er fremdeles svært viktig for å hindre smittespredning.

 

Det vil ikke være mulig for elever uten skyssrett å følge skoleskyssen, selv om de har gyldig reisebevis. Grunnen er at dersom det blir smittespredning blant elever med skoleskyss, skal helsemyndighetene så snart som mulig få oversikt over hvilke elever som har fulgt den aktuelle skoleskyssen.