Meny
Velg seksjon Klasse 9 a
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Elevene i 9 klasse skal være elever på videregående

Til foreldre/foresatte på 9.trinn

Foreldreundersøkelsen gjennomføres i de neste ukene. Fristen for å svare er satt til 2.desember, og vi håper at alle tar seg tid til å svare.

Mail med link til gjennomføringssiden og brukernavn ble sendt ut på onsdag den 30.10.

Gjennom foreldreundersøkelsen får du mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Rennesøy. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i Rennesøy kommune.   Tilbakemeldingene skolen får på spørsmål om for eksempel trivsel og læring hjelper oss å skape en enda bedre skole for ditt barn. Derfor er din tilbakemelding viktig både for ditt barn og for oss, og vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene i undersøkelsen.   Du blir spurt om temaer som trivsel, læring og medvirkning. Resultatene vil bli brukt til å finne ut hva skolen gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å svare. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene vil også bli publisert på skolens hjemmeside.   Du svarer på foreldreundersøkelsen på nettet. Sammen med dette skrivet finner du informasjon om brukernavn og hvor du skal logge inn for å ta undersøkelsen. Når du har logget inn kan du velge hvilket språk du ønsker å benytte. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk.

Fristen for å svare på undersøkelsen er 2. desember.  

Info fra Udir finner du her: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen---endelig-bokm-14.09.2017.pdf


I Elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål knyttet til ulike sider ved skolehverdagen, for eksempel trivsel, motivasjon, vurdering og digitale ferdigheter. Undersøkelse gjennomføres i en skoletime, og elevene får god informasjon i forkant og veiledning underveis ved behov. Vi pleier å ha opp mot 100% deltakelse på Elevundersøkelsen og håper på det samme i år. Vi tar sikte på at alle klasser har gjennomført innen torsdag 14. november. I linken under kan dere lese mer om Elevundersøkelsen.

http://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

 

 


Hei alle foreldre/ foresatte                                                             22.10.2019  

Da er første dugnad i havn. Og hvilken jobb som er lagt ned! Fantastisk jobba …. Det er noen få som i skrivende stund ikke har levert listen, men vi ser allerede nå en solid fortjeneste. Det kan se ut til at det strekker seg mot 2000 kr pr elev, som kommer godt med. Det blir premiering til de mest ivrige på salg som blir kontaktet av dugnadskomiteen. For litt tid siden hadde vi en spørreundersøkelse blant dere for rammer rundt tur. Resultatet av undersøkelsen følger i vedlegget. Komiteen er nå i gang med å utforske opplegg. By og land er ikke klart, det kommer an på hva som er tilgjengelig for en så stor gruppe. Her har komiteen ansvar for valg. Vi benytter oss av Kilroy som reiseoperatør, og hjelp i arbeidet med å sy sammen opplegg. Vi vil satse på tett program inkl måltider og overnatting i flersengs romfasiliteter. Det er viktig at foreldre/foresatte er trygge på å sende ungdommene av gårde. Det er derfor viktig med hjelpere på tur. I undersøkelsen var det flere som meldte interesse for dette, så det er flott. Vi vil komme tilbake til bindende påmelding her. Når det nå er til utlandet vi vil dra, fordrer det voksne som bidrar. Vi tar sikte på tur ifm. planleggingsdag høsten 2020. Planleggingsdagen for høst 2020 er satt til 13.11, så planen er at vi ber elevene fri torsdag i forkant. Da vil turen bli fra torsdag (evt onsdag kveld) tom søndag. Egenandelen pr elev avhenger av hvor mye vi får inn på dugnad. Men vi er godt i gang! Totalpris pr elev på opplegg utenlands kan fort bli 5-6000 kr pr elev alt inkl. utenom lommepenger. Som dere skjønner blir det da litt dugnadsarbeid for å få ned egenandelen. Hva foreldrehjelpere på turen skal betale, må vi komme tilbake til. 

Mvh Gro Merete Ringsø