Meny
Velg seksjon Klasse 9 a
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Ukeplaner
Ukeplaner 9. trinn

Som kjent pågår det en streik blant bussjåførene på Østlandet. Fra lørdag er det varslet at streiken vil bli utvidet til å gjelde hele Rogaland. Dette vil påvirke skoleskyssen til Rennesøy skule. En eventuell utvidelse av streiken vil ikke påvirke tilrettelagt skoleskyss med taxi.

Elevene må derfor komme seg til og fra skolen på egenhånd, evt bli kjørt. Undervisningen på Rennesøy skule blir drevet som vanlig.

Nærmere informasjon om eventuell utvidelse av streiken finner dere på https://www.kolumbus.no/


Coronapandemien er dessverre ikke over og det er fremdeles svært viktig å holde fokus på smitteverntiltak.  

 

Helsedirektoratet publiserte 2.7.20 oppdatert nasjonal veileder for smittevern i kollektivtransport (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19).  

I veilederen innføres graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell), og det er nasjonale myndigheter som bestemmer tiltaksnivået. Tiltaksnivået for hele landet er nå gult. Dette er en oppmykning av tiltakene som har vært gjeldende. (Den 7.7.20 ble det i veilederen tatt inn en presisering for gult tiltaksnivå hvor det fremgår at for kollektivreiser av kort varighet, f.eks. under en time, kan den generelle anbefalingen om en meters avstand fravikes.)    

Dette betyr: De reisende kan sitte skulder ved skulder (helst elever fra samme klasse eller fra samme familie), men ikke ansiktet til ansikt.

Fremdørene i bussene vil fremdeles være stengt og første seterad vil være avsperret.

Det er viktig å informere elevene om at de enten sitter sammen med elever fra samme klasse, eller sammen med søsken.

Håndhygiene er fremdeles svært viktig for å hindre smittespredning.

 

Det vil ikke være mulig for elever uten skyssrett å følge skoleskyssen, selv om de har gyldig reisebevis. Grunnen er at dersom det blir smittespredning blant elever med skoleskyss, skal helsemyndighetene så snart som mulig få oversikt over hvilke elever som har fulgt den aktuelle skoleskyssen.


Hei alle foresatte og elever,

Nå er det klart for sommerferie.

Det har vært et innholdsrikt, interessant og spesielt år. Når vi ser tilbake på 2020, hersker det ingen tvil om at det de aller fleste kommer til å huske, er ukene med hjemmeskole og all omorganisering korona-viruset medførte. Jeg er stolt over måten skolens ansatte, elever og foresatte håndterte dette.

Men, skoleåret 2019-2020 var heldigvis langt mer enn "bare" de tre månedene med alternativ undervisning: Vi har igjen hatt gode resultater på nasjonale prøver og på Elevundersøkelsen, og i januar ble et flott nyttårsball gjennomført.

Det er likevel hverdagene som utgjør brorparten av livet på skolen, og våre hverdager har også dette året vært preget av læring, engasjement og positive relasjoner.  

Takk til alle foresatte og elever for at dere bidrar til å skape et godt læringsmiljø på Rennesøy skule.

God sommer!

 

 

 


Hei,

Husk foreldremøtene i dag:

9.trinn: Mandag den 18.mai klokken 17:00

8.trinn: Mandag den 18. mai klokken 18:00

Elevene har fått informasjon om Meet-adressen, slik at de kan videreformidle dette til dere voksne.

Det enkleste er å logge seg på ved å bruke elevenes Chromebook.

Hvis man velger å logge seg på fra egen enhet (altså ikke elevenes Chromebook), må man ha Google-bruker og helst bruke Google Chrome som nettleser.