Meny
Velg seksjon Klasse 9 c
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Vi ønsker å informere om at det er oppdaget hodelus på skolen. For å få bukt med problemet, ber vi dere sjekke alle i husstanden så snart som mulig med lusekam. Kun om alle bidrar, vil det være mulig å bli kvitt hodelus i nærmiljøet.


Elevene i 9 klasse skal være elever på videregående

Til foreldre/foresatte på 9.trinn

Foreldreundersøkelsen gjennomføres i de neste ukene. Fristen for å svare er satt til 2.desember, og vi håper at alle tar seg tid til å svare.

Mail med link til gjennomføringssiden og brukernavn ble sendt ut på onsdag den 30.10.

Gjennom foreldreundersøkelsen får du mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Rennesøy. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i Rennesøy kommune.   Tilbakemeldingene skolen får på spørsmål om for eksempel trivsel og læring hjelper oss å skape en enda bedre skole for ditt barn. Derfor er din tilbakemelding viktig både for ditt barn og for oss, og vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene i undersøkelsen.   Du blir spurt om temaer som trivsel, læring og medvirkning. Resultatene vil bli brukt til å finne ut hva skolen gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å svare. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene vil også bli publisert på skolens hjemmeside.   Du svarer på foreldreundersøkelsen på nettet. Sammen med dette skrivet finner du informasjon om brukernavn og hvor du skal logge inn for å ta undersøkelsen. Når du har logget inn kan du velge hvilket språk du ønsker å benytte. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk.

Fristen for å svare på undersøkelsen er 2. desember.  

Info fra Udir finner du her: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen---endelig-bokm-14.09.2017.pdf


I Elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål knyttet til ulike sider ved skolehverdagen, for eksempel trivsel, motivasjon, vurdering og digitale ferdigheter. Undersøkelse gjennomføres i en skoletime, og elevene får god informasjon i forkant og veiledning underveis ved behov. Vi pleier å ha opp mot 100% deltakelse på Elevundersøkelsen og håper på det samme i år. Vi tar sikte på at alle klasser har gjennomført innen torsdag 14. november. I linken under kan dere lese mer om Elevundersøkelsen.

http://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf