Meny
Velg seksjon Klasse 10 a
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Ukeplaner
Ukeplaner

Først og fremst: Vi er glade for at vi har fått i stand en skitur for våre elever på 10.trinn. Det har vært et langt og ganske monotont år for våre elever, og mye at det kjekke, som nyttårsballet og idrettsdager o.l har man ikke kunnet gjennomføre, så derfor var det viktig å se på om en skidag ville la seg gjennomføre, innen de rådene smittevernreglene.

Skolen har vært i kontakt og avklart reglene som gjelder for Sauda skisenter, for Rødne (ferje), for buss-transporten og disse reglene er lagt fram for Smittevernkontoret i Stavanger og for Skolekontoret Stavanger kommune. Begge disse instansene har godkjent opplegget vårt.

Vi tar de forhåndsreglene vi kan, og kort fortalt gjør vi det på denne måten: 

Oppmøte: Ved båten mellom 8 og 8:20. En fordel at ikke alle elever kommer samtidig, slik at de kan sluse inn en og en. 

Båten

Ombordstigning: Elevene skal gå klassevis om bord, med en meter avstand mellom seg.

Elevenes hender blir sprayet. 

Elevene skal sitte med andre i sin kohort, og ha faste plasser (begge veier).

Rødne har laget egne områder for de ulike kohortene.

Alle skal ha på seg munnbind.

Mannskapet vasker hyppig over flater og toaletter.

Kontaktlærer ta bilde av hvordan klassen sitter, for å ha «klassekart».

Elevene skal ikke bevege seg rundt i båten, men sitte på egne plasser.

Det vil være lov å bruke egen telefon på turen. 

Avstigning: Må skje klassevis og med god avstand.

Buss

Hver klasse har egen buss. Kontaktlærer følger til bussen. 

Påstigning med avstand.

Faste plasser under bussturen.

Ta bilde av hvordan elevene sitter. 

Trekket/alpinanlegget

Skolen får et eget område, og hver kohort/klasse skal legge sin ting der.

Det vil ikke være anledning til å oppholde seg innendørs. Varmestuen er steng. Husk derfor å ha med varme klær. 

En lærer er ansvarlig for å hente og dele ut heiskort. Læreren bruker engangshansker til dette og kommer rundt til hver kohort. Må ikke være trengsel. 

Anbefaler at elevene har med matpakke.

Dersom kiosken benyttes må man ha munnbind på.

I trekket er det kun en person per t-krok (dvs man skal ikke dele med noen, men ta heisen alene).

Husk hjelm. 


informsjon frå foreldremøtet 9. februar 2021

Vår aktivitet                                                                                                                                                                           

Vi inviterer til helseundersøkelser og samtaler, gjennomfører undervisning i klasser og vaksinerer. Vi har også åpen dør for drop-in samtaler. Alt dette gjør vi under smittevernfaglige trygge rammer. Vi tilstreber å gjennomføre undersøkelser og vaksinasjon med nærkontakt på under 15 minutter, og vi gjennomfører resten av samtalen med 2 meters avstand mellom oss og brukerne. Det er viktig at en forelder følger til helsesamtalen på 1. klassetrinn, og der det er spesielle behov for oppfølging kan begge foreldre følge. 

Kun friske kan komme til oss. De som er syke eller i isolasjon/karantene kan få tilbud om telefon- eller videosamtaler. 


Ønsker alle sammen et riktig godt nytt år.  

Det er en spennende tid vi går inn, vi ser alle frem til å leve mer normalt. Før vi får kontroll på smittesituasjonen må vi sammen være med på å begrense smitten.  På grunn av nye koronaregler fra 4 jan ser vi oss nødt til å utsette mandagstreningene til og med 18 jan. Da får vi nye beskjeder og håper det er klart for oppstart 25 jan.

På første trening vil jeg sende med eleven hjem et informasjonsskriv om tilbudet. 

Med helsing 

Margretha Kjølvik Berge

Helsesykepleier

STAVANGER KOMMUNE