Meny
Velg seksjon Klasse 10 c
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

I Elevundersøkelsen svarer elevene på spørsmål knyttet til ulike sider ved skolehverdagen, for eksempel trivsel, motivasjon, vurdering og digitale ferdigheter. Undersøkelse gjennomføres i en skoletime, og elevene får god informasjon i forkant og veiledning underveis ved behov. Vi pleier å ha opp mot 100% deltakelse på Elevundersøkelsen og håper på det samme i år. Vi tar sikte på at alle klasser har gjennomført innen torsdag 14. november. I linken under kan dere lese mer om Elevundersøkelsen.

http://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf

 

 


I anledning vår markering av Verdensdagen for psykisk helse 2019 vil vi invitere foresatte til foredrag. 

Tid|: Tirsdag 15 oktober kl. 18:00

Sted: Meieriet


For søknad om tilrettelegging på eksamen, bruk skjemaet du finner  under fanen "Diverse skjema" ( https://www.minskole.no/rennesoy/Underside/15429 ).

Søknaden må leveres innen 15.mai.

 

 


I løpet av våren 2019 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I nokre fag kan du ha fått standpunktkarakter tidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane.  Elles vil informasjonen i denne brosjyren også gjelde for minoritetsspråklege elevar.  Med helsing  Fylkesmannen i Rogaland  Marianne Skogerbø Utdanningsdirekt.

Trykk på linken for å komme til brosjyren:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/utdanning/brosjyrar-og-rettleiarar/til-deg-pa-ungdomssteget-2019-nn.pdf