Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


Stavanger kommune starter opp med vaksinering av 12 til 15-åringene i uke 38. I denne saken finner du blant annet informasjonsskriv med praktiske detaljer rundt vaksineringen.

I løpet av ukene 37-39 skal elevene på 8. og 9.trinn gjennomføre årets nasjonale prøver. 

8.trinn: nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk
9.trinn: nasjonale prøver i lesing og regning.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene, og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.
Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 
Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre. 
Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene.
Du kan lese mer om de nasjonale prøvene på https//www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/


Informasjonsbehovet om den økte smittesituasjonen – spesielt blant barn og unge – er stort. FHI har samlet opp mange av de vanligste spørsmålene, og i denne artikkelen kan du lese svarene.