Meny
Velg seksjon Uteseksjonen
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Ukeplaner
Ukeplaner 8. trinn
Ukeplaner
Ukeplaner 9. trinn
Ukeplaner
Ukeplaner

KORT FORTALT

• Uteseksjonen tilbyr gratis hjelp til ungdom mellom 12-25 år.
• Uteseksjonen oppsøker enkeltungdom/grupper for å gjøre seg kjent og for å bli kjent med ungdommene i Stavanger. Vi vet at dette kan gjøre terskelen lavere for ungdom å ta kontakt ved behov.
• Uteseksjonen tilbyr veiledning til målgruppens foresatte.
• Lav terskel for å ta kontakt

Kontaktinfo Uteseksjonen på Rennesøy:
Siv Selvik Helgesen
Mail: siv.selvik@stavanger.kommune.no
Tlf: 48117772

Brita Nordahl Vervik
Mail: brita.nordahl.vervik@stavanger.kommune.no
Tlf: 40439407
Se opptak av digitalt stor foreldremøte som var i mai

Se film om hva uteseksjonen kan tilby