Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


Helsesykepleier, politi-kontakt, uteseksjonen og skolen inviterer til foreldremøte onsdag den 27.10 klokken 18:00 på Meieriet

De ulike aktørene vil presentere seg og sitt arbeid, samt snakke om tema som er aktuelle for foreldre med barn i ungdomsskolealderen: Positive relasjoner, sosiale medier/nettvett, rus/alkohol, foreldrerollen, foreldrenettverk. 

Vi håper på godt fremmøte, så sett av datoen:)


I løpet av ukene 37-39 skal elevene på 8. og 9.trinn gjennomføre årets nasjonale prøver. 

8.trinn: nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk
9.trinn: nasjonale prøver i lesing og regning.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene, og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.
Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forsking. 
Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre. 
Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. En må derfor alltid se resultatene i sammenheng med annen relevant informasjon en har om skolen, kommunen og elevene.
Du kan lese mer om de nasjonale prøvene på https//www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/


En uoversiktelig smittesituasjon gjør at det blir innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken og drosjer i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg allerede fra midnatt.

Dette innebærer altså at elevene ved Rennesøy skule skal bruke munnbind på bussen, fra og med onsdag morgen. Det nye påbudet varer i første omgang i 14 dager.

Skolen håper at flest mulig av elevene våre har med munnbind hjemme i fra, og at man går for vaskbare munnbind, som kan brukes flere ganger. Det vil være mest praktisk og miljøvennlig. 

Elever som ikke har munnbind, kan henvende seg til administrasjonen eller ta kontakt med en av bussvaktene.