Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Elevundersøkelsen blir gjennomført i høstsemesteret og svarene brukes av skolen for å gjøre skolen bedre. Undersøkelsen kartlegger blant annet elevenes opplevelse av hvordan de trives på skolen, deres motivasjon for å lære, hvordan de opplever lærernes støtte og faglige veiledning. 

Rennesøy skule skårer igjen svært godt på undersøkelsen, noe vi har gjort de siste 4-5 årene, og vi er beste ungdomsskole i kommunen. Elevene våre rapporterer, blant annet, at de trives godt, at de har gode relasjoner med de ansatte, at de opplever stor grad av støtte fra hjemmet og at de føler seg trygge og godt tatt vare på, både akademisk og sosialt. Det er vi som jobber på skolen glade for å høre.   

Selv om de offisielle resultatene ikke foreligger før i februar, på skoleporten.no,  får skolene de foreløpige tallene allerede dagen etter at undersøkelsen er gjennomført, og det betyr at vi har jobbet med analysearbeid og resultatoppfølging i noen måneder allerede. Og, selv om resultatene er gode, har vi alltid områder vi ønsker å forbedre. I år velger vi å jobbe spesielt med motivasjon, elevmedvirkning og vurdering for læring. 

Resultatene er et produkt av godt samarbeid og at mange drar i samme retning, så takk til alle foreldre/foresatte, til alle ansatte og til alle våre kjekke elever. Det er vi som sammen har skapt den gode kulturen vi har på Rennesøy skule. 

 


Vedlagt finner dere plan for rødt nivå.

Dersom noen ønsker å hente chromebook i dag, så kan det skje ved å avtale henting.

Hans Martin er tilgjengelig i dag frem til klokken 18. Avtal med ham 46694003 

Brita er tilgjengelig mellom 18 og 19. Avtal da enten på mail: brita.nerheim@stavanger.kommune.no eller på 41270572

Tina er tilgjengelig mellom 19 og 20. Avtal da på sms 40870119.