Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomførte om hausten, i veke 37, 38 og 39, altså kort tid etter at elevane har starta på 8. og 9. trinn. Det tek inntil 90 minuttar å løyse ei prøve i lesing og rekning, mens det tek inntil 60 minuttar å løyse ei prøve i engelsk.

Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring. Kommunar og skolar skal bruke resultata som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa. Forskarar kan søkje om å få utlevert resultat frå nasjonale prøver til bruk i forsking. Prøvene og resultata gir informasjon om enkeltelevar, grupper, trinn og skolar, som lærarar og skoleleiarar trenger for å utvikle skolen vidare.

Elevar på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Elevar på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og rekning.

Les meir her https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/Rennesøy skule avholder foreldremøter følgende tidspunkt:

06.09 - 8. trinn
07.09 - 9. trinn
08.09 - 10. trinn

Alle møter starter kl. 18.00 i mediateket. Deretter går klassene opp i klasserommene sine.