Meny
Velg seksjon Forside
Vedlegg
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
UiU strategiplan

Stortinget behandlet i januar 2012 Stortingsmelding 22; Motivasjon – Mestring – Muligheter. Det sentrale budskapet i meldingen er at vi skal jobbe for et mer praktisk, variert, relevant og utfordrende ungdomstrinn som skal øke elevenes motivasjon og læring (Strategi for ungdomstrinnet, Kunnskapsdepartementet). Sentrale tiltak som beskrives i Stortingsmeldingen er skolebasert kompetanseutvikling (SKU).

Et viktig mål med den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet er at lærere skal få videreutvikle kompetansen sin innenfor et av de fire satsingsområdene – klasseledelse, regning, skriving og lesing. Skolebasert kompetanseutvikling (SKU) innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Utdanningsdirektoratet beskriver metoden og sier at hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid, slik at alle ledere og ansatte bedre kan støtte elevenes læring.

Revheim skole er en del av pulje 4 og har valgt «klasseledelse - læringsledelse» vårt hovedsatsingsområde. I denne planen vil vi klargjøre mål for skolebaserte kompetanseutviklingen, i tillegg beskrive hvordan vi vil innføre og iverksette utviklingsarbeidet – og ikke minst hvordan vi vil videreføre utviklingsarbeidet etter 2017.

Planen ligger i fulltekst i linken til høyre