Meny
Velg seksjon Administrasjon
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Geir Magerøy er konstituert som rektor ved Revheim skole i perioden 1. okt - 31. jan. Bakgrunnen for endringen er at Eirik Jåtten har fått innvilget utviklingspermisjon. Dette er en ordning for alle rektorene i Stavanger kommune og gir mulighet for rektorene både å videreutvikle egenkompetanse og arbeide med langsiktige strategier for egen skole

Revheim skole vil i løpet av uke 36-38  gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn og i lesing og regning på 9. trinn. Selve prøvene er digitale og gjennomføres på 90/60 minutt. Resultatene blir i etterkant brukt både på individnivå og på skolenivå til å heve kompetansen til elevene og kvaliteten på undervisingen

For at våre systemer for kontakt skole/hjem skal fungere, er vi helt avhengige av at kontaktinformasjonen vi har registrert på den enkelte foresatte er oppdatert. Vi vil derfor be alle foresatte sjekke dette. Her er informasjon hvordan dette gjøres

Snart slutter du som elev på Revheim skole og du har sikkert lagret en del på google-disken din. Mye av dette kan du å ta med deg videre.

Det er enkelt, men du må gjøre dette selv! Og det må du gjøre før du tar sommerferie


Tallene for gjennomføringsgraden på VG1 14/15 kullet er nå kommet. I år som i fjor har Revheims elevene en høy grad av gjennomføring. For 14/15 kullet har totalt 90,5% gjennomført og bestått VG1