Meny
Velg seksjon Administrasjon
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland

Vår aktivitet                                                                                                                                                                            

Vi inviterer til helseundersøkelser og samtaler, gjennomfører undervisning i klasser og vaksinerer. Vi har også åpen dør for drop-in samtaler. Alt dette gjør vi under smittevernfaglige trygge rammer. Vi tilstreber å gjennomføre undersøkelser og vaksinasjon med nærkontakt på under 15 minutter, og vi gjennomfører resten av samtalen med 2 meters avstand mellom oss og brukerne. Kun friske kan komme til oss. De som er syke eller i isolasjon/karantene kan få tilbud om telefon- eller videosamtaler. 


I løpet av november kommer alle klassene ved Revheim gjennomføre elevundersøkelsen. I fra Udir er vi pålagt å kjøre undersøkelsen på 10. trinn, men skolen har de siste årene også valgt å gjennomføre undersøkelsen på 8. og 9. trinn. Dette fordi vi er svært interessert i å få tilbakemelding fra alle elevene ved skolen og bruke svarene aktivt til å forbedre vår egen praksis.

 Elever på Revheim skole får i morgen mulighet til gratis sykkelsjekk inkl enkel service og tilstandsrapport. Så husk å ta med sykkelen i morgen 

Stavanger kommune har innført elektronisk søknad for elevpermisjoner. Her finner du informasjon om reglelverk rundt elevpermisjoner, samt link til søknadsskjema. Pålogging til skjema skjer via ID-porten

For at våre systemer for kontakt skole/hjem skal fungere, er vi helt avhengige av at kontaktinformasjonen vi har registrert på den enkelte foresatte er oppdatert. Vi vil derfor be alle foresatte sjekke dette. Her er informasjon hvordan dette gjøres