Meny
Velg seksjon Klasse 8 a
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Vedlagt finner dere informasjon om når ungdom skal være hjemme fra skole og testes for covid-19. Det er viktig at syke elever ikke skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både for grønt, gult og rødt nivå. 

Vår aktivitet                                                                                                                                                                            

Vi inviterer til helseundersøkelser og samtaler, gjennomfører undervisning i klasser og vaksinerer. Vi har også åpen dør for drop-in samtaler. Alt dette gjør vi under smittevernfaglige trygge rammer. Vi tilstreber å gjennomføre undersøkelser og vaksinasjon med nærkontakt på under 15 minutter, og vi gjennomfører resten av samtalen med 2 meters avstand mellom oss og brukerne. Kun friske kan komme til oss. De som er syke eller i isolasjon/karantene kan få tilbud om telefon- eller videosamtaler. 


Dette til informasjon til alle som har Fysisk Aktivitet og Helse som valgfag.

På grunn av innskjerping av smittevern tiltak på skolen vil Fysisk Aktivitet og Helse i den nærmeste fremtiden foregår hjemme.

Da er det viktig at alle holder seg oppdatert av hvilke oppgaver skal gjennomføres. Disse skal ligge på Classroom.  (se kode og linken nedenfor)

Mvh,

Dean, Lars, Rune, Sissel, Ketil

 

8.trinn   kode -  nd5rt6m       https://classroom.google.com/c/MTQ3NDUyNzM1NjU5?cjc=nd5rt6m

 

9.trinn   kode -  ixd26b4       https://classroom.google.com/c/MTQ3Njk2MjUxODU0?cjc=ixd26b4

 

10.trinn  kode -  7zazt6m      https://classroom.google.com/c/MTQ3NDUyNzM1Njc4?cjc=7zazt6m   


I løpet av november kommer alle klassene ved Revheim gjennomføre elevundersøkelsen. I fra Udir er vi pålagt å kjøre undersøkelsen på 10. trinn, men skolen har de siste årene også valgt å gjennomføre undersøkelsen på 8. og 9. trinn. Dette fordi vi er svært interessert i å få tilbakemelding fra alle elevene ved skolen og bruke svarene aktivt til å forbedre vår egen praksis.

Kommunalt foreldreutvalg arrangerer felles foreldreforedrag som sendes live på Facebook mandag 9. november kl 1900. Revheim skole oppfordrer alle foresatte sterkt å delta. Her finner du mer informasjon

Link til foredraget: https://www.facebook.com/KfuStavanger/posts/3458670764226346