Meny
Velg seksjon Klasse 8 b
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland

Hovedvekten av hendelsene har skjedd på Tasta og i Stavanger sentrum, og flere er av svært alvorlig karakter. Barn ned i barneskolealder har blitt utsatt for og har vært involvert  i ran, saker med kniv, vold, trusler, hærverk osv. 
Et fåtall barn er identifisert som sentrale i flere av hendelsene. De følges opp i et tett samarbeid mellom skolene, politiet, barnevernet og andre. Det jobbes systematisk på flere nivåer med disse utfordringene og uteseksjonen og natteravner vil være ekstra tilgjengelige og til stede.

Vi trenger også årvåkne foreldre som:
·        er trygge voksne i sitt nærmiljø
·        ferdes der barn og ungdom er
·        snakker med foreldre til andres barn
·        jobber sammen
·        er tilgjengelige, følger med og følger opp

Hilsen Stavanger kommune, Politiet, Uteseksjonen, barnevernet, skolene, natteravnene og alle andre som bryr seg om og jobber for en trygg ungdomstid. 


Takk for oppmøte på foreldremøte.

Her kommer en oppsummering av hva vi snakket om og vedlagt er presentasjonen som ble gjennomgått.


På mandag 28.11.2022 er det foreldremøte for 8. trinn i gymsalen på Revheim skole kl. 18:00

Denne høsten starter Revheim skole med trivselslederprogrammet. 

Vennligst les informasjonsskrivet som ligger vedlagt til høyre.


Kjære foresatte til elever med valgfaget produksjon for scene. Vennligst les denne informasjonen og se vedlegg for semesterplan.