Meny
Velg seksjon Klasse 9 b
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland

Hovedvekten av hendelsene har skjedd på Tasta og i Stavanger sentrum, og flere er av svært alvorlig karakter. Barn ned i barneskolealder har blitt utsatt for og har vært involvert  i ran, saker med kniv, vold, trusler, hærverk osv. 
Et fåtall barn er identifisert som sentrale i flere av hendelsene. De følges opp i et tett samarbeid mellom skolene, politiet, barnevernet og andre. Det jobbes systematisk på flere nivåer med disse utfordringene og uteseksjonen og natteravner vil være ekstra tilgjengelige og til stede.

Vi trenger også årvåkne foreldre som:
·        er trygge voksne i sitt nærmiljø
·        ferdes der barn og ungdom er
·        snakker med foreldre til andres barn
·        jobber sammen
·        er tilgjengelige, følger med og følger opp

Hilsen Stavanger kommune, Politiet, Uteseksjonen, barnevernet, skolene, natteravnene og alle andre som bryr seg om og jobber for en trygg ungdomstid. 


Foreldreundersøkelsen er nå tilgjengelig for foresatte på 9. trinn. Dere skal ha fått invitasjon på SMS og e-post. 

Fist for å gjennomføre undersøkelsen er 1. desember.


Denne høsten starter Revheim skole med trivselslederprogrammet. 

Vennligst les informasjonsskrivet som ligger vedlagt til høyre.


Kjære foresatte til elever med valgfaget produksjon for scene. Vennligst les denne informasjonen og se vedlegg for semesterplan.

Vi ønsker dere foreldre hjertelig velkomne til foreldremøter neste uke. Dere møter først i gymsalen for å få en del felles informasjon, for etterpå å samles klassevis. Det blir ulike dager for de ulike trinnene:

10.trinn tirsdag 30.8. kl. 17.30 (Merk at dette tidpsunktet er fremskyndet 30 minutter. Dette er for å ikke kollidere med et foreldremøte på Sunde skole)

9.trinn: onsdag 31.8 kl. 18.00 

8.trinn: torsdag 1.9 kl.18.00