Meny
Velg seksjon Klasse 9 c
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Vi har brukt dagen i dag til å legge en robust plan for gjenåpning av skolen som følger de sentrale og lokale smittevernreglene. Revheim er i den heldige situasjonen at alle våre klasserom er store nok til at vi kan opprettholde de vanlige klassene og fremdeles være innenfor smittevernsveilederen fra UDIR. Men vi har noen utfordringer, spesielt knyttet til ganger og holde klassene fysisk fra hverandre som gjør at vi frem til eventuelt en ny veileder kommer, må ha en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeundervisning 

Det er spesielle tider med stengt skole og hjemmeundervisning. Dette gjør at vi ikke har den vanlige, tette kontakten med dere elever. For å prøve å kompensere for noe av dette, har skolen etablert en egen informasjonstelefon for dere. Her kan du ringe om det meste, enten det er knyttet til skolesituasjonen eller til hjemmesituasjon. Denne er åpen hver dag mellom 10-1200 og betjenes av sosiallærer og miljøtjenesten. Telefonnr er 51912225


Vi har nå kommet inn i en ny og svært uvanlig hverdag. En ny situasjon med hjemmeskole, uforutsigbarhet og endrede rutiner. Enkelte vil gjerne oppleve dette som svært utfordrende, å måtte være hjemme og å ikke kunne omgås venner og kjente.

 Alle skole i Norge er for tiden stengt. Dette betyr imdlertid ikke at elevene har fri. Her finner du viktig informasjon om informasjonstrukturen og hvordan vi kommer til å organisere hjemmeundervisningen i denne perioden

Ingen elever eller ansatte ved Revheim har påvist smitte pr 12. mars 0830

For å få en best mulig informasjonsflyt mellom skole og hjem er vi avhengige av at foresatte følger med på skolens informasjonskanaler. Hjemmesiden, mail og sms er skolens hovedkommunikasjonskanaler. Dette styres av skolens ledelse. Har dere informasjon til oss, ta kontakt på eirik.jatten@stavanger.kommune.no eller på 47309795