Meny
Velg seksjon VGS og Utdanningsvalg
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten

Margaret Laundal Skretting er Yrkes og utdanningsrådgiver på Revheim skole. Rådgiver har ansvar for all utdanning og yrkesinformasjon, veiledning og oppfølging av utplassering i vgs og arbeidspraksis på 9.og 10.trinn. Mye av dette skjer gjennom faget Utdanningsvalg som rådgiver underviser i. Det er rådgiver sitt ansvar å sørge for at alle elevene får den hjelpen de trenger når de søker videregående skole.Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å avtale et møte med rådgiver Margaret Laundal Skretting. Telefon kontor: 51858136   E-post: margaret.laundal@stavanger.kommune.no


Går alt etter planen blir det hospitering for elevene i september. For mer informasjon se vedlegget til høyre.

Noen utdanningstilbud på universiteter og høgskoler tar inn studenter som har gått yrkesfag på videregående skole.

I vedlegget til høyre ligger en oversikt over de videregående skolene i distriktet og hvilke utdanningsprogram de tilbyr på vg1

Se linker til høyre. Har også lagt til et vedlegg med henvisninger.