Meny
Velg seksjon VGS og Utdanningsvalg
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Lenker om yrker og utdanning
vilbli.no
utdanning.no

Hovedvekten av hendelsene har skjedd på Tasta og i Stavanger sentrum, og flere er av svært alvorlig karakter. Barn ned i barneskolealder har blitt utsatt for og har vært involvert  i ran, saker med kniv, vold, trusler, hærverk osv. 
Et fåtall barn er identifisert som sentrale i flere av hendelsene. De følges opp i et tett samarbeid mellom skolene, politiet, barnevernet og andre. Det jobbes systematisk på flere nivåer med disse utfordringene og uteseksjonen og natteravner vil være ekstra tilgjengelige og til stede.

Vi trenger også årvåkne foreldre som:
·        er trygge voksne i sitt nærmiljø
·        ferdes der barn og ungdom er
·        snakker med foreldre til andres barn
·        jobber sammen
·        er tilgjengelige, følger med og følger opp

Hilsen Stavanger kommune, Politiet, Uteseksjonen, barnevernet, skolene, natteravnene og alle andre som bryr seg om og jobber for en trygg ungdomstid. 


Denne høsten starter Revheim skole med trivselslederprogrammet. 

Vennligst les informasjonsskrivet som ligger vedlagt til høyre.


Noen utdanningstilbud på universiteter og høgskoler tar inn studenter som har gått yrkesfag på videregående skole.

Fra høsten 2022 tilbyr Bergeland vgs Helse og oppvekstfag med generell studiekompetanse. Det er et treårig løp der to år på et yrkesfaglig program (helse og oppvekst) kombineres med ett år påbygg. Eleven vil være sikret skoleplass alle tre årene dersom eleven er kvalifisert. 

Hva, hvor , hvem