Meny
Velg seksjon VGS og Utdanningsvalg
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
Lenker om yrker og utdanning
utdanning.no
vilbli.no

Margaret Laundal Skretting er Yrkes og utdanningsrådgiver på Revheim skole. Rådgiver har ansvar for all utdanning og yrkesinformasjon, veiledning og oppfølging av utplassering i vgs og arbeidspraksis på 9.og 10.trinn. Mye av dette skjer gjennom faget Utdanningsvalg som rådgiver underviser i. Det er rådgiver sitt ansvar å sørge for at alle elevene får den hjelpen de trenger når de søker videregående skole.Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker å avtale et møte med rådgiver Margaret Laundal Skretting. Telefon kontor: 51858136   E-post: margaret.laundal@stavanger.kommune.no


Her følger lenker til god informasjon om videregående opplæring, utdanning og yrker.

 


På ungdomsskolen skal alle elevene ha enten 2. fremmedspråk eller arbeidslivsfag, som Revheim skole tilbyr som et alternativ til språkfagene. Du kan velge mellom tysk, fransk eller spansk. Informasjonen om alternativene får elevene i mars/april på 7.trinn. Skal du etter 10.trinn søke et studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole (vgs), er det en liten fordel om en har valgt tysk, fransk eller spansk, men ikke avgjørende. Fortsetter du med fremmedspråket du har hatt på u-skolen, starter du med nivå 2 og har faget i 2 år på vgs. Hvis du velger ekstra fordypning i faget har du det i 3 år.

Det blir 4 nye utdanningsprogram fra skoleåret 2020 - 21. De første det gjelder for er de som er født 2004.

NHO rådgiver Charlotte Sørås kommer og orienterer om mulighetene innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Videre blir det orientering om søkerprosess til vgs mm. Se program.