Meny
Velg seksjon VGS og Utdanningsvalg
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Redaktør: Eirik Jåtten
På 10.trinn nærmer det seg søkerprosessen til videregående opplæring. Noen er enda usikre på hva de vil søke, andre har bestemt seg. Rådgiversamtalene om veien videre er godt i gang. Det er også fullt mulig for foresatte å ta kontakt angående spørsmål om utdanningsprogram og videregående skoler. Anbefaler og nettsiden vilbli.no.

Generell studiekompetanse
Dersom en gjennomfører ett av de 5 studieforberedende utdanningsprogrammene:

idrettsfag
kunst-design-arkitektur
medier og kommunikasjon
musikk-dans-drama
studiespesialisering 
påbygg (3.eller 5.året på yrkesfaglig utdanningsprogram)
oppnås generell studiekompetanse.

  


Noen utdanningstilbud på universiteter og høgskoler tar inn studenter som har gått yrkesfag på videregående skole.

I vedlegget til høyre ligger en oversikt over de videregående skolene i distriktet og hvilke utdanningsprogram de tilbyr på vg1

Til høyre ligger et vedlegg med linker til mange informative nettsider om bl.a jobbmuligheter innen alt fra fornybar energi til flyfag og mye mer.