Meny
Velg seksjon Klasse 9 d
Revheimsveien 128 4043 Hafrsfjord
Telefon: 51 91 22 11 Send oss e-post
Rektor: Hege Hagland
Vedlagt finner dere informasjon om når ungdom skal være hjemme fra skole og testes for covid-19. Det er viktig at syke elever ikke skal møte på skolen hvis de er syke. Dette gjelder både for grønt, gult og rødt nivå. 

Vår aktivitet                                                                                                                                                                            

Vi inviterer til helseundersøkelser og samtaler, gjennomfører undervisning i klasser og vaksinerer. Vi har også åpen dør for drop-in samtaler. Alt dette gjør vi under smittevernfaglige trygge rammer. Vi tilstreber å gjennomføre undersøkelser og vaksinasjon med nærkontakt på under 15 minutter, og vi gjennomfører resten av samtalen med 2 meters avstand mellom oss og brukerne. Kun friske kan komme til oss. De som er syke eller i isolasjon/karantene kan få tilbud om telefon- eller videosamtaler. 


Vinteren 2021 arrangerer Revheim skole leirskole for 9.trinn.

Leirskolen har base på Ådneram, nærmere sagt ved Frikvarteret.

Frikvarteret ligger flott til, og har topp fasiliteter.

Klassene blir fordelt sånn; 9A uke5 , 9B uke2, 9C uke3, 9D uke12

For videre informasjon se vedlegget.


Dette til informasjon til alle som har Fysisk Aktivitet og Helse som valgfag.

På grunn av innskjerping av smittevern tiltak på skolen vil Fysisk Aktivitet og Helse i den nærmeste fremtiden foregår hjemme.

Da er det viktig at alle holder seg oppdatert av hvilke oppgaver skal gjennomføres. Disse skal ligge på Classroom.  (se kode og linken nedenfor)

Mvh,

Dean, Lars, Rune, Sissel, Ketil

 

8.trinn   kode -  nd5rt6m       https://classroom.google.com/c/MTQ3NDUyNzM1NjU5?cjc=nd5rt6m

 

9.trinn   kode -  ixd26b4       https://classroom.google.com/c/MTQ3Njk2MjUxODU0?cjc=ixd26b4

 

10.trinn  kode -  7zazt6m      https://classroom.google.com/c/MTQ3NDUyNzM1Njc4?cjc=7zazt6m   


Stavanger kommune inviterer deg med dette til å besvare den årlige foreldreundersøkelsen blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i stavangerskolen. Gjennom foreldreundersøkelsen får du mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Stavanger. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i stavangerskolen. Undersøkelsen er digital og sendes ut i egen mail