Meny
Klasser og avdelinger Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Sam Eydes Gate 163 3660 Rjukan
Telefon: 35082770 Send oss e-post
Redaktør: Jorunn Øverland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tirsdag var det offisiell åpning av lavvoen vår i Blindtarmen. Ordfører holdt en flott tale, før han erklærte lavvoen for åpnet. Elevrådet holdt tale, og 3.trinn underholdt med sang. I november i fjor fikk vi 195 000 kr. i støtte fra Sparebankstiftelsen, og med god byggeledelsen og hjelp av teknisk etat ved Arne Kjetil Rugaas er lavvoen vår nå klar til bruk. Vi har også fått støtte til belysning av lokale bedrifter. Feiringen fortsetter i tiden fremover med feiring på de enkelte trinn. Vi ser frem til mye lærelyst, motivasjon og mestring i uteskolen i tiden som kommer. 

I dag har 4. trinn hatt besøk av Kathrine og Lars fra Ungt Entreprenørskap. Tema i dag var Våre familier. Elevene har jobbet med spørsmål som hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra. De har jobbet med hvorfor familier må ta valg og prioritere. I morgen er det 6.trinn som skal jobbe med Vårt lokalsamfunn. Her blir elevene kjent med samfunnet, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De skal også få teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd, og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. 7.trinn kan se frem til programmet Smart etter høstferien, hvor de over en periode skal jobbe med innovasjon og energi, med skolefinale og superfinale. Vi gleder oss! 

Skolene i Kongsbergregionen har siden 2018 vært med i et utviklingsprosjekt "Alle med - kvalitetsutvikling i kongsbergregionen. Målet er at alle barn og elever skal ha et inkluderende læringsmiljø hvor de har et godt læringsutbytte tilpasset sine forutsetninger. Kvaliteten på opplæringen skal styrkes gjennom å øke kompetansen hos de ansatte i skolen på å analysere og identifisere problemområder innenfor praksis og følge opp med adekvate og forskningsbaserte tiltak. I dette arbeidet er det viktig at skolen får informasjon både fra elever, foreldre og ansatte om skolehverdagen. Det vil derfor bli gjennomført minimum to spørreundersøkelser i løpet av prosjektperioden fra 01.08.18 til 01.09.22. Den siste gjennomføres nå i uke 43 til 47. Alle elever, foreldre og ansatte både ved denne skolen og i de andre skolene i prosjektet vil bli spurt om å delta. Jo flere svar vi får, jo mer valide blir svarene. Det er derfor viktig for skolen å få en høy oppslutning rundt undersøkelsen. 


Tinn kommune er i gang med å planlegge tilbud om vaksiner mot Covid-19 for barn mellom 12-15 år. Tilbudet er frivillig. Dersom dagen ikke passer må foreldre selv ta kontakt med helsetjenesten i Tinn kommune.

Skolehelsetjenesten vil komme og gi informasjon om vaksinering til alle klasser. Det er delt ut samtykkeskjema og egenerklæring skal signeres av begge foreldre.
Skjemaene skal vi ha tilbake til skolen så fort som mulig og tas med dagen elevene skal vaksineres.

 - Elever mellom 12 og 15 år fra Atrå barne- og ungdomsskole og Montessori har tilbud torsdag 16.09.
 - Elever mellom 12 og 15 år fra Rjukan barneskole og Rjukan ungdomsskole får tilbud på torsdag 23.09.


Elevene hentes med buss på skolen, blir avsatt på næringsparken ved oppsatt telt og kjøres tilbake til skolen med samme buss. Det vil være tre puljer med busser som rekker frem og tilbake i god tid mellom ordinær skoleskyss. Voksenpersonale er med hele veien til alle er tilbake på skolen. Dersom noen barn opplever å føle seg uvel etter vaksinering følges de vanlige rutiner som skolen har når barn blir syke i løpet av skoledagen. 

Rjukan bibliotek ønsker velkommen til sommerles- avslutning onsdag 15. september kl.16:30 på Atrå bibliotek.
Det vil være premieutdeling til vinnerne av årets sommerles, og is til alle som kommer. 

Velkommen skal dere være!

Hilsen Sanja og Tine på Rjukan bibliotek.