Meny
Velg seksjon Forside
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Rosselandsveien 24 4647 Brennåsen
Telefon: 480 74 018 ons og fredag Faks: SFO: 918 80 228 Send oss e-post
Redaktør: Tim Harald Markussen Kelly
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ordensreglement

Ordensreglement

Skolene i Songdalen skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene opplever seg selv som verdifulle deltagere, og som medansvarlige for et godt fellesskap der verdier som inkludering, respekt og toleranse blir vektlagt. Gode relasjoner mellom alle aktørene i skolen er nødvendig for et godt læringsutbytte.  Normer og regler er til for å verne skolens verdier. Ordensreglementet skal sammen med forebyggende arbeid beskytte et inkluderende læringsmiljø. Ingen innenfor fellesskapet skal føle seg utenfor. Skolene skal ha en god beredskap for at grensene for akseptabel atferd følges. At elever blir utsatt for krenkende atferd, skal ikke aksepteres på Rosseland skole. Den enkeltes opplevelse av hva som krenker, er avgjørende i arbeidet for med et inkluderende fellesskap.