Meny
Velg seksjon Framside
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ny app for kommunikasjon mellom heim og skule

Frå 1. juni gjekk Time kommune over til ny app for kommunikasjon mellom heim og skule, og denne erstattar SchoolLink.  

Appen heiter Min skole -foresatt og er klar for nedlasting hos App store og Google Play. Me ser at det er mange som ikkje har lasta ned og teke i bruk appen

På høgre side  ligg det eit skriv og eit hefte der de finn den informasjonen de treng om korleis og kva appen skal brukast.
Me ønskjer at de laster ned appen no og tek han i bruk snarast mogleg.

Frå fråversfana melder de frå om fråver. Frå  meldingsfana  kan de sende andre meldingar til lærar.
De som har born på SFO skal bruke appen til å kommunisere med SFO