Meny
Velg seksjon Framside
Sjernarøyvegen 898 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Send e-post til oss
Redaktør: Alice Helgøy
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

HUGS!

Torsdag 14. september frå klokka 17.00-18.00 er det foreldremøte i barnehagen!

Tysdag 19. september er det foreldremøte i skulen.

16.30-17.00: trinnmøte 5.-7. klasse
17.00-18.00: felles for oppvekstsenteret
18.00-18.30: trinnmøte 1.-2. og 3.-4. klasse


Ole Andreas og Amalie er dei nye trivselsleiarane våre. 

Måndag 11. september er det valdag i Noreg. På Sjernarøy er vallokalet på oppvekstsenteret, i gymsalen (politisk val) og på hjørnerommet i hallen (kyrkjevalet). 

Denne dagen er det også skuletilbod til kl. 14:15 og SFO- og barnehagetilbod til kl. 16:30. Elevane her bruker uteområdet til leik og aktivitetar i heile opningstida. Vi ber derfor om at de ikkje kjører inn på skuleområdet og parkerer utanfor bygget når de skal stemme.  

Dersom du har behov for å køyre heilt til døra, ber vi deg ta kontakt på førehand, slik at vi kan sette i verk tiltak for å trygge elevar og barn som leiker på uteområdet.  


September månad er tida for nasjonale prøver for elevane på 5. trinn. Dei nasjonale prøvane gjeld lesing, rekning og engelsk. I tida fram mot prøvedagen, vil elevane øve på materiell som er laga for at elevane skal vere godt budd på prøveforma. Du kan lese meir om nasjonale prøver her.

Føremålet med nasjonale prøver er å gi skulen kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og i engelsk. Desse resultata er viktige i vurderinga av kvaliteten på opplæringa elevane får. 

Dato for når prøvane blir gjennomført vil stå på arbeidsplanen til elevane.