Meny
Velg seksjon 1.-2. klasse
Sjernarøyvegen 898 4170 Sjernarøy
Telefon: 51712040 Send e-post til oss
Redaktør: Alice Helgøy
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Blir me nokon gong ferdig utlærde? 


I dag har alle elevar på oppvekstsenteret fått utdelt eit kort med påtrykt namn. 

Dette kortet gir gratis inngang for eleven + ein vaksen til fleire av symjehallane i kommunen. Namn på kva symjehallar kortet gjeld i, står bak på kortet. Opningstida til symjehallen finn de på nettet. 

Ta godt vare på kortet og bruk det mykje!   


Me fekk ikkje gjennomført praktisk informasjonsmøte 1. skoledag. Alle foreldra på 1. trinn skal ha mottatt invitasjon på teams. Dersom du ikkje finn invitasjon, ta kontakt med Alice på telefon 930 930 77.

På Stavanger kommune si heimeside ligg det informasjon om søknad elevpermisjon. Dette skal no gjerast elektronisk. Det ligg og hyperlenke ute.