Meny
Velg seksjon Skulehelsetenesta
Milja allé 9 5593 Skånevik
Telefon: 53758520 Send e-post til oss
Redaktør: Anne Lise Huneide
 «Me startar opp med nye skilsmissegrupper i vinter om behov. Påmeldingsfrist: 15. november til helsesjukepleiar evnt. kontaktlærar. Alle elevar skal ha fått informasjon. For meir info/påmelding kontakt helsesjukepleiar på  tlf. 53758108». 

Me helsesjukepleiarar er å treffa på Skånevik skule; måndag og torsdag i skuletida.

I tillegg er fysioterapeut på Enge skule onsdagar og på Skånevik skule etter avtale.

Føremål med tenesta

Fremja psykisk og fysisk helse,

Fremja gode sosiale og miljømessige forhold

Førebyggja sjukdom og skade

Sjå meir info her:  https://www.minskole.no/skaanevik/seksjon/17936

 

 

 Les politiet sin informasjon "Delbart?", om spreiing av bilete og video, viktig for både borna og dei føresette! 

Skånevik skule oppmodar alle til å klikke seg inn på lenkja nedanfor.

"Barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Dessverre er det mange som tar og sprer seksualiserte bilder og videoer av seg selv og av andre."

https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/delbart/

 


Helsesjukepleiar er det nye namnet på helsesøster frå 01.01.19

- for trygg barndom og god psykisk helse

Støtt tenåringen din! Til tross for at tenåringen ønsker minst mulig innblanding, viser det seg at foreldrenes holdninger til skolen er viktig for tenåringens trivsel og mestring på skolen.

http://www.vfb.no/no/barns_psykiske_helse/skole/St%C3%B8tt+ten%C3%A5ringen+din.b7C_wtbG1-.ips

Nyttig informasjon- me oppmodar alle føresette til å klikke på linken ovanfor å lese teksten.


Nå har helsesøster trefftid på Skånevik skule to dagar i veka og dei er her heile skuledagen.

Måndag: Anette Huse Borgen

Torsdag: Synnøve Lovra Viskjer

Helsesøster er der for elevane våre, dei ynskjer at det skal vera trygt og enkelt for kvar elev å koma til dei om det er noko ein tenkjer på, lurar på eller treng å veta meir om. Dei er med i friminutt og ruslar i gangane å pratar med elevane våre. Me synes dette er kjempe bra og håpar mange vil nytta seg av tilbodet!

Ute til høgre under skulehelsetenesta finn ein brosjyren deira, klikk deg inn å les!