Meny
Velg seksjon Elevrådet
Slettheiveien 22 4626 Kristiansand
Telefon: 38002330 Faks: 38002349 Send oss e-post
Redaktør: Stig Navjord
Nå kan familier som trenger økonomisk støtte til barns fritidstilbud søke om dette.

Skolene i Kristiansand har muligheten til å prøve ut leksefri inneværende skoleår. Det startet med et vedtak i Kristiansand kommunestyre om at skoler kunne prøve ut hjemmeleksefri skole med unntak av leselekser. Kommunestyret vedtok at det var opp til skolens ledelse og samarbeidsutvalg (SU) å bestemme om skolen skulle bli «hjemmeleksefri». 
 
Gjennom SU har både foreldrene (FAU), lærerne og elevrådet vært involvert i prosessen. De ulike gruppene ved skolen har uttalt seg, og det var enighet i SU om at skolen skal prøve ut leksefri med visse unntak. 

De nye elevrådsrepresentantene har hatt møte.