Meny
Velg seksjon Samarbeidsutvalg og SMU
Slettheiveien 22 4626 Kristiansand
Telefon: 38002330 Faks: 38002349 Send oss e-post
Redaktør: Stig Navjord
Skolene i Kristiansand har muligheten til å prøve ut leksefri inneværende skoleår. Det startet med et vedtak i Kristiansand kommunestyre om at skoler kunne prøve ut hjemmeleksefri skole med unntak av leselekser. Kommunestyret vedtok at det var opp til skolens ledelse og samarbeidsutvalg (SU) å bestemme om skolen skulle bli «hjemmeleksefri». 
 
Gjennom SU har både foreldrene (FAU), lærerne og elevrådet vært involvert i prosessen. De ulike gruppene ved skolen har uttalt seg, og det var enighet i SU om at skolen skal prøve ut leksefri med visse unntak. 

Styremøter og skolemiljøutvalg avholdes normalt første torsdag hver måned. Dersom torsdagen faller på en fridag avholdes fortrinnsvis møtene påfølgende torsdag. Her finner du i høyremenyen referat fra møtene.