Meny
Velg seksjon Skolehelsetjenesten
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Hovedadresse Smiodden skole, Alkeveien 19 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 39 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Terje Moen Rønning
Det er 4 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Vi i skolehelsetjenesten i Stavanger kommune, snakker med mange ungdommer som er leie, frustrerte og redde på grunn av korona. De nye restriksjonene etter nyttår oppleves for mange som ekstra belastende og begrensende, naturlig nok.

Det har blitt store forandringer i livet med koronasituasjonen. Alle endringene, og det at det varer så lenge, er utfordrende for alle. Det kan være ekstra utfordrende om du hadde det vanskelig fra før. Hvis du sliter psykisk, kan nye tanker, følelser og bekymringer dukke opp som følge av alt som er annerledes. Uro og engstelse kan øke. Dette er ikke uvanlig. Da er det lurt å prate med noen som kan støtte deg.

Situasjonen kan også oppleves belastende om du ikke hadde psykiske vansker fra før. Mange kan kjenne på litt mer engstelse og bekymring. Vi snakker med mange som er redde for å smitte andre eller er redde for å bli smittet. De har bekymringer for seg selv eller for andre de er glad i. Andre vi snakker med opplever at det å måtte være hjemme blir ekstra krevende når hjemmesituasjonen er vanskelig fra før grunnet vold, konflikter, rus, støy, lite plass og psykiske vansker.

Noen kjenner seg litt triste, deppa eller motløse og noen kan føle seg mer ensomme enn før. Det er veldig kjedelig at fritidsaktiviteter og andre sosiale arenaer er stengt.

Vi snakker også med noen som synes det det er lettere å konsentrere seg om skole og at det er fint å ha en roligere fritid enn ellers.