Meny
Velg seksjon FAU
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Hovedadresse Smiodden skole, Alkeveien 19 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 39 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Terje Moen Rønning
Søknadsskjema elevpermisjoner
Søknadskjema elevpermisjoner
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Takk for godt oppmøte på foreldremøtene i går.

Viktig for alle at dere stiller på møtene og engasjerer dere i elevene sin skolehverdag.

Ikke nøl med å kontakte skolen hvis det er ting dere lurer på eller vil diskutere.

Presentasjonene fra foreldremøtene finner dere som vedlegg oppe til høyre når dere klikker "Les mer".


Det blir foreldremøter for alle trinn den 7. september.

10. trinn klokka 17.30

9. trinn klokka 18.30

8. trinn klokka 19.30

Mer informasjon kommer når det nærmer seg.


FAU på Smiodden har sammen med Frivillighetssentralen hatt et sterkt ønske om å få Natteravnene i gang igjen her i bydelen.

Det er nå laget et system for å få startet opp igjen nå i april, og at dette skal være en ordning som er stabil og god de neste årene.

Hver klasse får ansvaret for en periode hver i løpet av et skoleår. Foresatte til den enkelte klasse fordeler vakter mellom seg, det vil komme lister om dette når tiden for deres klasse nærmer seg.

FAU ser på dette arbeidet som en dugnad på lik linje med å være vakt på skoleball, organisere 17. mai og være med på vitnemålsutdeling. Det blir satt opp vakter på fredager i august, september, oktober, mars, april, mai og juni - pluss noen dager vi vet det er mye ungdom ute.

Klassekontaktene vil organisere vaktlister for sin klasse - vi håper alle stiller seg positive til å bidra til dette viktige arbeidet for ungdommene våre her i bydelen.

Klikk på "Les mer" for å se vedlegget "Kvernevik Natteravn" der du finner praktiske opplysninger om hva det vil si å være natteravn og hvordan dette arbeidet skal organiseres.


Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er årlige undersøkelser i regi av Utdanningsdirektoratet, der elever og foresatte får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

På Smiodden skole tar alle elever og foresatte på alle trinn undersøkelsen hvert år. Dette året har vi en svarprosent på over 90% for elever og over 80 % for foresatte, noe som gjør at resultatene gir oss et godt bilde av situasjonen på skolen vår. Resultatene for Smiodden er gode - både elever og foresatte gir skolen positive tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres.

Siste side i det vedlagte dokument er våre målsettinger for det videre arbeidet på skolen. Dette er et ledd i Ståstedsanalysen – der skolen bruker resultater fra undersøkelser til å analysere egen virksomhet. Målet er å skape felles refleksjon om skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med.

Klikk "Les mer", så får du opp vedlegg med årets resultater, en sammenligning med de tre siste årene, en sammenligning med Stavanger Kommune og våre målsettinger for det videre arbeidet på Smiodden.


Stavanger kommune har innført elektronisk søknad for elevpermisjoner.

På kommunen sin hjemmeside finner du informasjon om regelverk rundt elevpermisjoner, samt link til søknadsskjema. Link til søknadsskjema vil også ligge i høyremenyen på Smiodden sin hjemmeside under fanen "Informasjon fra Smiodden".

Pålogging til skjema skjer via ID-porten.

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/elevpermisjon/


Invitasjon fra Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger

«Å være foreldre til digitale barn»  

Vi i Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger ønsker at foreldre skal få en bedre forståelse for barnas digitale hverdag på nett. Derfor tilbyr vi foreldrene ved ungdomsskolene i Stavanger et foredrag om «å være foreldre til digitale barn». Tilbudet er gratis og passer til alle foreldre med barn på ungdomstrinnet.

På grunn koronasituasjonen vil foredraget sendes live på Facebook mandag 9.november 2020, kl.19.00. Det vil være mulighet til å sende inn spørsmål både i forkant og etterkant av foredraget. I tillegg vil foredraget ligge tilgjengelig på KFU sin Facebook side i en uke etter sendingen. Vi vil sende ut invitasjon til arrangementet med link til sendingen i forkant.

Da har det blitt opprettet en planlagt live sending til foredraget « Å være foreldre til digitale barn»

https://www.facebook.com/KfuStavanger/posts/3458670764226346


Onsdag 20. mars åpner vi et nyoppusset bibliotek i Kvernevik i samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus. Biblioteket er på Kvernevik skole. Dette skal være til glede for skoleelever på Smiodden og Kvernevik  skole og alle beboere i Kvernevik! Har du lånekort på Madla bibliotek eller Sølvberget kan du bestille, hente og levere bøker på Kvernevik skole. Elevene kan bruke biblioteket i skoletiden i følge med lærer.Etter skoletid kan biblioteket brukes på egenhånd til å lese, gjøre lekser, spille brettspill eller være med på aktiviteter.Det er helt gratis, og store og små er velkomne!

Åpningstider første uka:  20.-22. mars: kl. 13.00-16.00

Vanlige åpningstider: tirsdager: kl. 13.00-16.00 og onsdager kl. 13.00 - 18.00 Velkommen!


Klikk på linken for å få mer info om oppstarten av Natteravner i Kvernevik.

Natteravn (facebook)