Meny
Velg seksjon FAU
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10
Hovedadresse Smiodden skole, Alkeveien 19 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 39 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Terje Moen Rønning
Søknadsskjema elevpermisjoner
Søknadskjema elevpermisjoner
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Smiodden skole velger fra nå av å bli en mobilfri skole.

Mobilfri skole er et viktig tiltak for å sikre et trygt skolemiljø, sikre mer fokus og utholdenhet i skolearbeidet, samt et tiltak for å redusere stress og forstyrrelser i løpet av skolehverdagen.

Vi har allerede hatt mobilfrie timer, så når de nå ikke skal ha de i friminuttene så er det snakk om en ekstra time i løpet av dagen som blir fri for skjermtid – og som heller gir alle elevene en bedre mulighet til å bli sosiale på andre måter.

Elevene trenger ikke telefonen til skolearbeid, all den stund de har Chromebook tilgjengelig i læringssituasjoner som krever et digitalt verktøy.

Vi vil tilrettelegge ved at klasserom er åpne i den kalde og sure årstiden, slik at elevene kan være i eget klasserom i friminutt. Vi vil også kjøpe inn flere spill og utstyr slik at elevene kan være mer sosiale og aktive både inne og ute i friminuttene sine.

Vi vil at elevene enten ikke skal ha med seg telefoner på skolen, eller at de låses inn i skap i klasserommet om morgenen – og hentes ved skoledagens slutt.

Klikk på linken for å få mer info om oppstarten av Natteravner i Kvernevik.

Natteravn (facebook)