Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Elevpermisjoner

Kontaktlærer kan gi permisjon i inntil 2 dager. Disse permisjonene søkes det om i meldeboken.

For permisjoner utover 2 dager skal skjemaet "Søknad om elevpermisjon" brukes. Dette ligger som vedlegg.

Skolen har anledning til å gi elever permisjon i inntil 10 dager pr.skoleår.