Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
HVA ER SKOLEHELSETJENESTEN?

Skolehelsetjenesten er sammensatt og innebærer mange forskjellige oppgaver. Helsesøsters rolle er å støtte foreldre, elever og skole i å skape gode oppvekst vilkår og fange opp signaler på mistrivsel og avvik.Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team. Helsesøster har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Alle elever får tilbud etter et fast program; vaksinasjon, helseundersøkelser og helseopplysning. Enkeltelever følges opp etter avtale med foreldre.

Hva kan helsesøster hjelpe til med?

*Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.

*Fysiske helse; vaksinering, kartlegging

*Vekst og utvikling; høyde og vekt, pubertet

*Syn og hørsel; syn- og hørselstest.

*Veiledning og samtale med barn og/eller foreldre når de møter utfordringer; f.eks samlivsbrudd, rus, vold, sorg, konflikter, fysisk og psykisk sykdom

Samarbeid

Helsesøster har taushetsplikt. Etter samtykke med foreldre samarbeider vi med, eller henviser videre til, andre instanser

Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.

Helsesøster kan ved behov formidle kontakt med skolelege.

Oversikt over program for skolehelsetjenesten i barneskolen:  

Førskole: Førskolekontroll. Utføres året før skolestart av helsesøster og lege.  

1.klasse: Helsesøster deltar på foreldremøte våren før eller like etter skolestart. Helsesøster presenterer seg i klassene.  

2.klasse: Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (KOM02)  

3.klasse: Helsesøster deltar på foreldremøte. Individuelle samtaler med høyde og vektmåling.  Helseopplysning/samtale i grupper eller klasse om ernæring, 

               kropp og helse.

4. klasse: Ikke fastlagt program. Oppfølging på individ- og system nivå.  

5. klasse: Ikke fastlagt program. Oppfølging på individ- og system nivå.

6.klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Helseopplysning/samtale i grupper om pubertet.  

7.klasse: Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft til jenter(HPV).  

Alle trinn: Individuell oppfølging av enkeltelever m/foreldre. Gruppevirksomhet. Systemarbeid. Administrative oppgaver.