Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Stangeland SFO; en prosjekt og aktivitetsbasert SFO!

I slutten av august hvert år legger vi ut en ukes-oversikt på hjemmesiden over hvilke aktiviteter som gjelder for hvert trinn.

 

Periodevis har vi håndballskole og fotballtreninger til de barna som ønsker det en til to dager i uken. Vi bruker da erfarne trenere henholdsvis i håndball og fotball.

Leksehjelp organiseres av skolen med egne assistenter som kjenner faget. Dette vil foregå ut fra påmelding og etter undervisningstid, altså i SFO-tid, men ikke i SFO lokaler.  

Stangeland SFO intensiverer fokuset på sosial kompetanse og trening i sosiale ferdigheter. Ansatte på SFO har vært på kurs i hvordan jobbe med barn og sosial kompetanse. Dette settes nå i system og er blitt gjennomført på barnegruppene. Trening i sosial kompetanse som går ut på praktiske øvelser i teambuilding, samarbeid, det å tørre å stå frem, inkludere alle, ha respekt for andre. Barna har virkelig likt dette!   

Vi er fornøyde med å ha forlenget avtalen ift. klatring på klatresenter! Dette har blitt lagt opp til på tirsdagene. De som allerede er påmeldt fortsetter inntil de melder seg av. Klatregrupper legges ut på hjemmesiden. Over 100 barn pleier å være påmeldt klatring.

Vi er glade for å kunne fortsette å tilby svømming hver fredag til 3 og 4 klassingene. Vi har sendt ca 20-25 barn hver gang + minimum 2 voksne med livredningskurs. Svømming fortsetter på fredagene mellom kl. 14 og 15. Svømmegrupper legges på hjemmesiden. Skolen tilbyr svømming fra 4 trinn. Rapporter fra lærerne er at det ser ut som om flere barn er trygge i vann og flere har lært å svømme etter at SFO startet med svømmetilbud til 3 klassinger.  

Vi legger opp til turdager. Turene blir lagt opp til at en skal gå et stykke, oppdage nye plasser. Det blir gjerne lagt opp til et tema for turen. Tur og gymsalgrupper legges på hjemmesiden.  

Kreative aktiviteter og forming er viktig for barn. I perioden før jul og et stykke ut mot våren, vil det være fokus på kreative aktiviteter knyttet til jul, vinter og påske. Da blir det full konsentrasjon og full produksjon :-) Før jul 2015 hadde vi et flott prosjekt hvor SFO deltok i en konkurranse i regi Kongeparken med et kunstverk på mange kvadratmeter hvor barna samarbeidet over et par uker med maling og pynt.

Karusell-aktiviteter til 3 og 4 trinn er ulike stasjoner med aktiviteter hvor barna rullerer innom de ulike aktivitetene. Håper at barna liker det!  

Vi ser at barn trenger å være mer i bevegelse. Derfor har vi satt opp gymsal- grupper. Her vil barneveilederne legge opp til ulike fysiske utfordringer for barna i skolens gymsal. Fotball, volleyball, hinderløype, "Tarzan-tikken" m.m. 

Tidligere hadde vi tilbud om et tenketreningskurs fra Forskerfabrikken. Dette kurset ble holdt over ti tirsdager med ulike tema hver gang.

Flere ganger har vi hatt samarbeid med innebandyforbundet hvor de stilte med profesjonelle trenere og hadde treninger i innebandy i skolens gymsal. Dette foregikk over flere uker og det var mange barn ved Stangeland SFO som meldte seg på til disse treningene.

Frem mot sommeren 2017 hadde alle barn ved SFO mulighet til å være med på sanggrupper med hyppige øvinger. Dette prosjektet var veldig populært og ble avsluttet med en CD-innspilling i skolens musikkrom. Opptakene ble gjort av profesjonelle hvor det ble tatt i bruk headset, miksepult og mikrofoner.

I heldags-SFO har barneveilederne spesielt god tid til å være sammen med barna. Da legges det ofte opp til turer med innleid buss til bl.a. Dalsnuten, Arborèt, Trollskogen og andre turområder hvor vi griller og går en tur i skog og mark.

Ofte i vinterferier har vi leid buss og reist inn til Sørmarka Arena hvor alle barn kan tilbringe tid på skøytebanen. Noen ganger bestiller vi visning av premierefilmer i egen kinosal i Sandnes.

En gruppe barn på 1.trinn øvde i lange tider på et skuespill og fremførte et kjempeflott show med kostymer og rekvisitter for sine foresatte.

Servering av varmmat og frukt og grønt: Alle trinn har varmmatservering èn dag i uken. Dette håper vi vil falle i smak! Ellers har vi økt fokus på å tilby sunnere typer brød, samt å tilby oppkuttede grønnsaker og frukt generelt. Vi satte av en egen planleggingskveld slik at alle ansatte kunne ha fokus på å lage sunne fiskeretter til å servere barna de dagene det er varmmat.

Vi forsøker å legge opp til attraktive aktiviteter tilpasset hvert enkelt trinn. Det er også viktig at barna i stor grad selv velger frivillig hvilke aktiviteter de vil være med på. SFO er deres fritidsarena etter skoletid. INGEN av våre aktiviteter skal koste noe ekstra :-) ! 

Med ønske om et fortsatt flott SFO år til alle barn og foresatte ved Stangeland SFO!