Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Åpning av nærmiljøanlegg!

I dag ble det nye nærmiljøanlegget til Stangeland skole åpnet! Korpset spilte både før og etter åpningen. Det var tale fra FAU-leder Merete Fagernes-Turpin og representant fra Sandnes Sparebank Mona Aadnøy Riska.

William Lenning og Solveig Bull Karlsen fra elevrådet klippet snoren sammen med Mona.

Dette har blitt til ved at FAU ved Stangeland skole har satt gang et stort arbeid med å med å skaffe penger til anlegget. Pengene har kommet fra Tippemidler, Sandnes Sparebank, Elevrådet og FAU. Sandnes kommune har utstyrt anlegget med det flotte dekket for å sikre vedlikehold og skal installere belysning på anlegget.

Stangeland skole retter en stor takk til alle som har bidratt med å dra i de rette trådene, stille på dugnad og være villige til å støtte anlegget økonomisk!

Main Image

Bilde 1 av 10