Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Mail til Stangeland SFO

Alle barn ved SFO har et "Avtaleskjema" som sier noe om når barnet skal være på SFO, og om barnet blir hentet eller når evt. barnet skal gå hjem selv.

Vi mottar veldig mange mail hver dag, og oppfordrer alle til i utgangspunktet holde seg til den faste avtalen fra "Avtaleskjema". Vi ønsker færrest mulig mail hver dag. Det er mulig å sende en mail til: stangeland.sfo@sandnes.kommune.no for å endre denne faste avtalen, dersom det trengs.

Ellers er vi godt i gang med et flott SFO-år med alle våre aktiviteter. Se gjerne vår "ukesoversikt" i høyre marg på hjemmesiden.

Nederst under "SFO" i høyre marg ligger det også en direkte link til mailadressen til SFO.

Altså send mail til: stangeland.sfo@sandnes.kommune.no , før klokken 12.00 dersom det er viktig. Etter kl. 12.00 er våre barneveiledere opptatt i møter, tilrettelegging av mat og er ellers ute på avdelingene, på tur, gymsal og lignende sammen med barna.

Takk for flott samarbeid i oppstarten av dette SFO-året!

 

stangeland.sfo@sandnes.kommune.no