Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Godfot

For oss er det viktig å få flest mulig til å opptre i flest mulige situasjoner der de kan være best mulig. Og det er viktig å være god selv, men det er enda viktigere å gjøre de andre bedre! Den som vil ha suksess, må inderlig unne andre suksess!

Begrepet ble mest kjent gjennom Nils Arne Eggens bok ”Godfoten”. Teorien sier at det du er flink til, skal du øve mer på. I tillegg skal du gjøre andre gode. Hva betyr dette så i en skolehverdag. La oss ta et eksempel:  

En lærer på huset som er flink i matematikk, prøver vi å gi mulighet til å undervise i faget på flere trinn. Dette gjør at læreren får brukt det denne er god til. Samtidig blir han utfordret i møte med elevene. Både skal den formidle sin kunnskap pedagogisk og skape læringssituasjon didaktisk. I tillegg får læreren mulighet til å bli enda flinkere og får videreutviklet sine matematiske kunnskaper og dyrke sin interesse.  

Godfotteorien kobler sammen den individuelle interessen med ønske om å gjøre andre god. Det er altså ikke nok å mestre en ferdighet selv, men man skal også respektere andres individuelle ferdigheter. Og legge til rette for at disse skal lykkes på sitt fagfelt.  

For oss er det viktig når vi setter sammen arbeidslag og kollegaer på trinn, at disse besitter ulike godføtter. Når du er god på noe og jeg er god til noe annet, blir vi til sammen noe mer enn summen av ditt og mitt. 1 + 1 > 2  

Vi kan oppsummere i følgende punkt:  

1. For oss er det viktig å få flest mulig til å opptre i flest mulige situasjoner der de kan være best mulig.
2. Det er viktig å være god selv, men det er enda viktigere å gjøre de andre bedre! Den som vil ha suksess, må inderlig unne andre suksess!