Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Litt om kommunens organisering

Kommunen har egen hjemmeside under domenet http://www.sandnes.kommune.no. På hjemmesiden finner du blant annet informasjon til nyinnflyttere som omhandler tjenestetilbud og nyttig informasjon om kommunens organisering.  

Du kan også finne organisasjonskartet til kommunen. Som du ser der, er skolene underlagt en kommunaldirektør som igjen er underlagt rådmannen. Det er således kort tjenestevei fra rektorene/ resultatsenhetslederne, opp til beslutningstakerne. Kommunaldirektøren har en egen stab som både inngår i styring og som støtte i saksbehandlingen.  

Skolen er ikke en øy for seg selv, men har mange broer til støttefunksjoner. Blant annet til ppt, barnevern, helsesøsterfunksjon og drift.  

Vi låner Sørbøhallen til fysisk aktivitet og kroppsøving. Svømmeundervisningen foregår i svømmehallen på Høyland ungdomsskole