Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Litt om samarbeid mellom skole og hjem

Formålsparagrafens første punkt sier at: ”Opplæringa i skole [..] skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører…”  

De foresatte er vår viktigste ressurs. De er eksperter på sine barn. Det er derfor viktig at skolen og hjemmene samarbeider godt om ungenes opplæring og at det er god dialog begge veier.  

Overfor de foresatte ønsker vi å være tilgjengelige og sørge for god kommunikasjon med hjemmet. Telefon, epost og kommunikasjon gjennom ukeplaner og månedsrapporter er vanligst.  

I tillegg til foreldresamtaler og foreldremøter. Vi har normalt 2 foreldremøter og har minst 2 foreldresamtaler i året. Det er viktig for oss at disse møtene blir konstruktive for alle partene, skole, foresatte og elev. Derfor er mål og stegene fremover viktige. Referater fra foreldresamtale inngår i elevenes mapper i arkivet som del av den dokumentasjonen som viser elevenes historie.  

Som en del av Sørbø skoles identitetsbygging har vi, i samarbeid med Fau, tidligere hatt 2 ganger i året felles skoleforestilling. Her har vi laget en forestilling for  foresatte og andre interesserte. Da er det ”stinn brakke” og stormende jubel. Vi har vokst oss ut av aulaen. Derfor har vi nå klassevise juleforestillinger over 3-4 kvelder. På slutten av året har vi ulike avslutninger der noen kjører forestillinger, noen grilling og aktiviteter, mens 7.trinn avslutter med en cabaret til strålende jubel og øredøvende ovasjoner.