Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Samarbeid skole og hjem

Formålsparagrafens første punkt sier at: ”Opplæringa i skole [..] skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører…”  

De foresatte er vår viktigste ressurs. De er eksperter på sine barn. Det er derfor viktig at skolen og hjemmene samarbeider godt om ungenes opplæring og at det er god dialog begge veier.  

Overfor de foresatte ønsker vi å være tilgjengelige og sørge for god kommunikasjon med hjemmet. Telefon, epost og kommunikasjon gjennom ukeplaner og månedsrapporter er vanligst.  

I tillegg til foreldresamtaler og foreldremøter. Vi har normalt 2 foreldremøter og har minst 2 foreldresamtaler i året. Det er viktig for oss at disse møtene blir konstruktive for alle partene, skole, foresatte og elev. Derfor er mål og stegene fremover viktige. Referater fra foreldresamtale inngår i elevenes mapper i arkivet som del av den dokumentasjonen som viser elevenes historie.  

Som en del av Sørbø skoles identitetsbygging har vi, i samarbeid med Fau, tidligere hatt 2 ganger i året felles skoleforestilling. Her har vi laget en forestilling for  foresatte og andre interesserte. Da er det ”stinn brakke” og stormende jubel. Hva som kommer til å skje med dette, vet vi ikke helt. Vi har vokst oss ut av aulaen og ser at besøkstallet er større enn det bygget klarer. Fau jobber sammen med oss for å finne en god måte å bevare skoleforestillingene i en eller annen form.

Du kan lese mer om Fau her