Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
SYKLING TIL SØRBØ SKOLE

FAU råder foreldrene til barn ved Sørbø skole om ikke å la barn yngre enn 5. klassetrinn sykle til skolen uten følge av en voksen. Utvis også tilbakeholdenhet overfor alle de yngre barna som ønsker å sparke til skolen. Og husk for all del hjelm og refleks!

Helt siden Sørbø skole var ny, har det vært vanlig at elevene kan sykle til skolen fra de begynner i 5.klasse. Skolen har ikke adgang til å nekte også yngre elever i å hverken sparke eller sykle. Dette har resultert at mange yngre elever nå sparker eller sykler til skolen, noe FAU ser med bekymring på.

Trygg Trafikk er veldig klare på at barn ikke er modne til å sykle alene i trafikken før de er 10-12 år gamle. Barn som sykler alene er sannsynligvis mer skjerpet enn når de sykler sammen med andre. Det de har lært om å se seg godt for når de sykler over veien, glemmes ofte når de er opptatt av å prate med kameraten ved siden av. De sykler ofte på fortau og kommer dermed nærmere biler fra høyre i veikryss enn om de hadde syklet i veibanen. Syklisten blir alltid alltid den svake parten i møtet med en bil!

Et uhell kan bety små eller store skader. En utslått tann, et stygt kutt på haken, en forstuet hånd eller mer alvorlige skader i hodet eller brystet. Uansett vil det føre til plager og mer eller mindre synlige arr. I verste fall kan liv gå tapt.

Som foreldre til barn ved Sørbø skole, er også vi i FAU redde for å støte på et barn som plutselig kommer i full fart ut i veibanen. I tillegg til at barna som sykler nå har blitt yngre, har de også blitt mange flere. Dette skaper et uoversiktlig trafikkbilde når barna er på vei til og fra skolen.

Vi i FAU råder derfor foreldrene til barn ved Sørbø skole om ikke å la barn yngre enn 5. klassetrinn sykle til skolen uten følge av en voksen. Og siden barn på sparkesykkel er like sårbare, oppfordrer vi også alle foreldre om å utvise tilbakeholdenhet overfor alle de yngre barna som ønsker å sparke til skolen. Vi har INGEN barn å miste!

Til slutt vil vi minne om hvor viktig det er at alle bruker både hjelm og refleks. Sjekk også at lys og bremser fungerer, og at lysene alltid brukes, også i skumringen!

Hilsen oss i FAU på Sørbø skole