Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Innkalling til årsmøte i FAU Sørbø

Alle valgte FAU-representanter og alle andre foreldre til barn ved Sørbø skole kalles inn til ordinært årsmøte 2017.

Tid: Tirsdag, 12. September kl. 19:30-20:00

Sted: Sørbø skole, mat- og helserommet

SAKSLISTE

Sak 1     Godkjenne møteinnkalling, saksliste og fremmøtte representanter
Sak 2     Valg av dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokoll
Sak 3     Godkjenne FAUs årsberetning for skoleåret 2016-2017
Sak 4     Godkjenne FAUs regnskap for skoleåret 2016-2017
Sak 5     Behandle innkomne forslag og saker
Sak 6     Godkjenne FAUs budsjett for skoleåret 2017-2018
Sak 7     Godkjenne reviderte vedtekter

Evt. valgte FAU-representanter som ikke kan møte, vennligst send respektive vara-representanter.

Det blir avholdt et informasjon/dialog-møte mellom FAU og klassekontaktene samt første ordinære/konstituerende FAU møte 1-2017/2018 rett i etterkant av årsmøtet.