Meny
Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Haugen 27 4323 Sandnes Telefon: 51338200 Send oss e-post
Postadresse Postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Elisabeth Aksnes
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Endring i SFO tilbudet fra mandag 9. november

Det har kommet innstramminger i smittevernstiltakene for SFO fra og med neste uke. 

Dette fører til noen endringer i SFO tilbudet på Sørbø skole. 

Tidligere anbefalinger har vært at SFO kan være inndelt på trinn, men fra nå av skal vi så langt som mulig dele inn i klasseinndelte kohorter. 

Dette påvirker SFO tilbudet framover på en del områder.

  • Det ordinære morgenSFO tilbudet utgår fra og med mandag 9. november. Tilbudet erstattes av et utendørs tilsynstilbud. Ansatte vil være tilstede i nedre del av skolegården fra 7.30 for å føre tilsyn med elever som kommer før skolen starter og fram til skoledørene åpnes 8.05. 
  • Mattilbudet utgår fra og med mandag 9. november. Elevene må framover ha med seg matpakke på SFO. Elevene deles inn mange flere grupper enn før, og dette gjør at vi dessverre ikke har ansatte nok til å organisere ordinær matservering i tillegg til å ha nok ansatte i de ulike kohortene. De allerede innbetalte matpengene vil tilbakebetales/trekkes fra på framtidige fakturaer. Dette er meldt ned til fakturaavdelingen. 
  • Aktivitetstilbudet må tilrettelegges slik at det kan gjøres gruppevis i klasserommene og/eller ute. Noen av de ordinære aktivitetene (som fellesturer, Sørbøhallen osv.) utgår derfor i denne perioden. 
  • Vi har inntil videre ordinær åpningstid på ettermiddagen, men vi oppfordrer til at elever som kan ha kortere dager på SFO har dette, da det særlig er på slutten av åpningstiden hvor det vil være krevende å opprettholde kohortinndelingen pga. personalressurser. 

Vi krysser fingrene for at smitten går ned og at vi får mulighet for å drive mer ordinært så snart som det er forsvarlig.