Meny
Velg seksjon FAU
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Referatet fra årets første FAU-møte ligger under fanen "FAU møtereferatet" i høyre marg. 

Har dere saker som bør tas opp i FAU, så gi beskjed til klassens FAU-representant eller send en e-post til sundeskolefau@gmail.com


FAU ønsker alle elever, foreldre og ansatte på Sunde skole et riktig godt nytt år. For at 2023 skal bli godt, må først og fremst skoleveien for barna våre være trygg. Her har vi foreldre hovedansvaret! 

1. Du får tildelt en (1) trafikkvakt i året pr barn du har. Ta den vakten på alvor. Alle de andre dagene i året er det andre foreldre som passer på at ditt barn kommer seg trygt over gangfeltene. 

2. Alle som kommer til skolen gjennom undergangen fra Pizzabakeren, SKAL ta til VENSTRE og videre inn i skolegården ved sykkelparkeringen. Hver eneste morgen oppstår farlige situasjoner når barn og/eller foreldre krysser veier uten gangfelt og går rett over parkeringsplassen ved 1. klasse-bygget. 

3. Dere som står trafikkvakt oppfordres til å veilede alle barn og voksne som kommer over parkeringsplassen via overnevnte vei, om å SNU og ta den andre veien 

4. Alle foreldre oppfordres til å prate med sine barn om disse reglene, og hvorfor det er nødvendig med slike regler. 

Sammen kan vi få til at alle barn kommer seg trygt til og fra skolen, alle skoledager i året. 


Møtereferatet fra FAU-møtet den 5.12.22 ligger ute i høyremargen under "møtereferat". 

Klasse  Navn
1a         Arnstein Hognestad  (kasserer) 
1b         Liv Bergsagel  (Nestleder) 
1c         Kenneth Vatland
2a         Ann Kristin Høyvik Rosnes
2b         Eli Edmund Taunton
3a         Cecilie D-Norland
3b         Morten Jacobsen
3c         Anne Breivik (Leder) 
4a         Merete Kluken
4b         Espen Hovland
4c         Erica Gomez
5a         Hilde Hauglid
5b         Carina Brandtzæg
5c         Reidar Haver
6a
6b         Claire Richardson
6c         Rebecca Samnøy
7a         Ingrid Nylend/ Truls Engstrøm
7b         Kristine Berg
7c         Cecilie D-Norland