Meny
Velg seksjon Klasse 2 b
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ukeplaner 2B
Ukeplaner
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Informasjon til hjemmet
Informasjon til hjemmet
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon

Viser til tidligere info angående implementering av Vigilo-plattformen Stavanger kommune.

Sunde skole er pilotskole for kommunikasjons-modulen i denne løsningen. Denne tas i bruk 15.03.23.

Viktig at alle foresatte ved Sunde skole går inn på de to dokumentene som ligger i høyre marg i denne artikkelen. (Trykk "les mer")

Her får dere fyldig informasjon og brukerveiledning.

Med Vennlig hilsen

Geir Magerøy

Rektor

Sunde skole


Kom i gang med IntoWords
Stavanger kommune har kommunelisens på lese- og skrivestøtten Intowords Cloud. Dette er et godt verktøy for alle elever, men er gjerne spesielt viktig for de som har utfordringer knyttet til lesing og skriving.

Sammen med Oslo-Filharmonien fikk vi i dag overvære konserten «live» fra Oslo konserthus med alle sangene vi har øvd på i det siste.

Innkalling til utviklingssamtaler og samtaleskjema ligger nå under "informasjon til hjemmet" i høyre kolonne.

Disse vil også bli sendt ut som ranselpost mandag.

Frist for retur av svarslipp og skjema er torsdag 22.10.