Meny
Velg seksjon Klasse 6 c
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Besøksadresse Sundeveien 10 4049 Hafrsfjord Telefon: 51 91 44 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Geir Magerøy
Logg inn på hjemmesiden
Logg inn på hjemmesiden
Kontaktlærer:
Ingunn Øyjord
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Ukeplaner 6C
Ukeplaner
Foreldrepålogging
Foreldrepålogging
Informasjon til hjemmet
Informasjon til hjemmet
Hjemmeundervisning
Hjemmeundervisning
Samtykke foresatte
Elevinformasjon og samtykke
Elevpermisjon
Søknad om elevpermisjon

Viser til tidligere info angående implementering av Vigilo-plattformen Stavanger kommune.

Sunde skole er pilotskole for kommunikasjons-modulen i denne løsningen. Denne tas i bruk 15.03.23.

Viktig at alle foresatte ved Sunde skole går inn på de to dokumentene som ligger i høyre marg i denne artikkelen. (Trykk "les mer")

Her får dere fyldig informasjon og brukerveiledning.

Med Vennlig hilsen

Geir Magerøy

Rektor

Sunde skole


Kom i gang med IntoWords
Stavanger kommune har kommunelisens på lese- og skrivestøtten Intowords Cloud. Dette er et godt verktøy for alle elever, men er gjerne spesielt viktig for de som har utfordringer knyttet til lesing og skriving.

Elevundersøkelsen  ved Sunde skole vil bli gjennomført snarest.