Meny
Velg seksjon Klasse 8 e
Klasse 7 (overgang bs-us)
Besøksadresse: Vikedalsgata 11 4012 Stavanger Telefon: 51913540 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 8069 4068 Stavanger
Redaktør: Vibeke Vikse
ARBEIDSPLANER 2023/2024

Fravær og merknader Ingen lenker i samlingen
Alle elevene på St. Svithun gjennomfører elevundersøkelsen

Også i år har vi på St. Svithun skole gleden av å invitere til MOT-foredrag med Leon Romestrand. De som var med i fjor, husker et engasjerende foredrag om det viktige temaet: "Skolen som samfunnsbygger."
I år har foredraget tittelen: "MOT til å være en tydelig voksen." 


 I den nye læreplanen som kom i 2020 kom det inn flere tverrfaglige tema, og et av disse er demokrati og medborgerskap. I beskrivelsen av dette temaet står det
“Samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og videreutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlinga i Noreg 22.juli 2011 skal inngå i opplæringa om dette.”

Sammen med høstmørket, kommer også PAAHJUL sykkelservice og tilbyr gratis sjekk av elevenes sykler.

Tirsdag 17. oktober får alle en fin anledning til å sjekke at syklene er sikre, både mtp. lys og bremser.

Nytter også anledningen til å minne om viktigheten av sykkelhjelm, lys, refleks og generell varsomhet i trafikken. 


Tirsdag 5/9 flyttes klasserommet ut til hav og hei. Høstturen har blitt en fin tradisjon der hvert trinn drar til hver sin destinasjon, alt fra storhavet til topptur. Nedenfor finner dere mer informasjon om turene.