Meny
Velg seksjon Klasse 8 e
Klasse 7 (overgang bs-us)
Besøksadresse: Vikedalsgata 11 4012 Stavanger Telefon: 51913540 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 8069 4068 Stavanger
Redaktør: Vibeke Vikse
Arbeidsplaner 2020/2021
Elevenes Skolemiljø §9A

Ungdomsskolene er satt tilbake på gult nivå. Det betyr at vi går tilbake til det smittevernnivået vi hadde før jul.

St. Svithun bruker inneværende uke  til å komme tilbake til ordinære timeplaner, med de justeringer det er behov for i noen av fagene.

Elevene følger sine ordinære timeplaner fra mandag 25. januar.


Det er høyt smittepress i regionen vår nå, og mange har spørsmål om hjemmeisolasjon, avisolering, karantene og nærkontakter. Dere kan lese mer om dette lenger nede i artikkelen.


Skolehelsetjenestens aktivitet:

Skolehelsetjenesten inviterer til helseundersøkelser og samtaler, gjennomfører undervisning i klasser og vaksinerer. De har også åpen dør for drop-in samtaler. Alt dette gjøres under smittevernfaglige trygge rammer. Skolehelsetjenesten tilstreber seg på å gjennomføre undersøkelser og vaksinasjon med nærkontakt på under 15 minutter, og de gjennomfører resten av samtalen med 2 meters avstand mellom seg og brukerne. 

Kun de som er friske kan komme til skolehelsetjenesten. De som er syke eller i isolasjon/karantene kan få tilbud om telefon- eller videosamtaler. 


Uteseksjonen forholder seg til de nasjonale føringene og begrenser kontakt til det nødvendigste de neste ukene. De treffer de mest sårbare ungdommene og går oppsøkende/er synlige i bydelene utendørs på kveldstid.

Lene Langeland og Siv Selvik er fortsatt er tilgjengelige for elever og foreldre, selv om mye stenges ned.

Kontaktinformasjon:

- Siv Selvik: Telefon 481 17 772 og snap: utesivs

- Lene Langeland: Telefon 404 39 408 og snap: utelene

 


Flere benker i skolegården har lenge vært et ønske fra elevrådet og forrige uke ble det 22 meter nye sitteplasser.