Meny
Velg seksjon Klasse 9 d
Klasse 7 (overgang bs-us)
Besøksadresse: Vikedalsgata 11 4012 Stavanger Telefon: 51913540 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 8069 4068 Stavanger
Redaktør: Vibeke Vikse
Arbeidsplaner 2022/2023
Diverse dokumenter

Fravær og merknader Ingen lenker i samlingen
Tradisjonen tro, ble det også i år invitert til åpent hus i forbindelse med St. Svithun skoles solidaritetsaksjon. Skolen støtter bistandsorganisasjonen Hei Verden og deres utdanningsprosjekt i Bangladesh. I tillegg til innsamlingsaksjonen, er åpent hus en fin måte å få vist fram skolen og de flotte elevene våre. 

Onsdag 8. mars ble det gjennomført webinar for foresatte om skrivestøtteprogrammet IntoWords. Lysark fra dette webinaret har blitt delt med skolen, og dere finner disse i lenken nedenfor.  

Skolen har gjennom flere år benyttet seg av Kantinekortet for betaling i kantinen. Fra høsten 2023 går vi over til Diggipay som er en betalingsløsning fra Espos. For elevene vil det nye systemet være nokså likt det de kjenner i dag, hver elev har sitt personlige kort som adminstreres av foresatte. All betaling i kantinen skjer gjennom dette kortet.

Stavanger kommune har kommunelisens på lese- og skrivestøtten Intowords Cloud. Det er webinar for foresatte onsdag 8.mars.

Mandag 24. oktober, på selve FN-dagen, gjennomførte vi temadag om 22. juli. Hvert trinn jobbet med ulike opplegg knyttet til demokrati og medborgerskap. Det ble en dag preget av ettertanke, refleksjon og sterke inntrykk.