Meny
Velg seksjon YoU Rådgiver
Klasse 7 (overgang bs-us)
Besøksadresse: Vikedalsgata 11 4012 Stavanger Telefon: 51913540 Send oss e-post
Postadresse: Postboks 8069 4068 Stavanger
Redaktør: Vibeke Vikse
Frist for å søke vgs. i VIGO, skoleåret 2021/2022
01.03.2021 kl 23:59
00
dager
:
00
timer
:
00
min
:
00
sec
Første inntak til vgs. er 3. juli med svarfrist 13. juli, og andre inntak er 24. juli med svarfrist 3. august. Det sendes ut sms om beskjed om å logge på i VIGO for å se og svare på skoletilbudet der. Viktig at alle svarer på skoleplass/venteplass. Søkere som ikke svarer innen fristen kan bli strøket av inntaket, og miste tildelt skole/ventelisteplass. Det er også viktig å gi beskjed til skolen hvis en ikke kan møte første skoledag. Når en har fått bekreftet skoleplass kan en søke utstyrsstipend og eventuelt andre stipender hos Lånekassen (lanekassen.no)  Gå gjerne til Rogaland fylkeskommune sine nettsider for å lese om PC-ordningen i vgs.

www.vigo.no (nettstedet der en søker til videregående skole) er åpen for søking. Søknadsfristen til fellesinntaket er 2. mars 2020 kl. 23.59

Under "Diverse dokumenter" ligger det informasjon angående MinID-kodebrev

Ved å gå inn på rogaland.skoleogarbeidsliv.no sine sider, vil en finne en oversikt over når de ulike videregående skolene har sine åpen dag-arrangement. Vi anbefaler å oppsøke aktuelle skoler i forbindelse med valg av vgs.

Som en del av faget Utdanningsvalg skal elevene på 9. trinn ha hospiterings og praksis/jobbuke i uke 5. 2020  Opplegget blir da at en hospiterer 2. dager i et ønsket utdanningsprogram på en videregående skole, og jobber de resterende 3. dagene.