Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Soltunveien 30 4026 Stavanger Telefon: 51914100 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Egil Alne
Det er 9 dokumenter i arkivet.
Informasjon om FYSAK-modellen vår

Mål: Gi alle elevene på Tastaveden bedre mulighet for læring og bedre helse gjennom at de er fysisk aktive hver dag.

Hvorfor?

 • Det er dokumentert at: fysisk aktivitet har helsefremmende effekt
 • Atferdsmønstre som etableres i ungdomsperioden har betydelig effekt på helsen senere i livet
 • Fysisk aktivitetsnivå i ung alder henger sammen med fysisk form som voksen
 • Fysisk aktivitet i barndommen har positiv sammenheng med kognitive evner
 • Økt fysisk aktivitet fører til endringer i hjernen som gir bedre muligheter for læring
 • FYsisk aktivitet kan inkluderes i timeplanen ved å ta tid fra andre fag uten at dette går på bekostning av elevene sine akademiske evner
 • Fysisk aktivitet har positiv sammenheng med læring, konsentrasjon, oppmerksomhet og klasseromsadferd  

 

Hvordan?

Aktivitetene vi har i FYSAK skal for flest mulig elever:

 • Føre til økt puls
 • Gi økt trivsel
 • Gi mestringsfølelse
 • Skape glede
 • Skape positive relasjoner mellom elever og mellom lærer og elev

Rammene for aktivitet:

 • 30 minutter fysisk aktivitet de dagene det ikke er kroppsøving
 • Aktivitetene ligger i forkant av matpausen
 • Enkle aktiviteter uten behov for å skifte
 • 3 ukers planer for aktivitetene som legges inn på lekseplanen
 • Det tas fem minutter fra alle skoletimer
 • 8.trinn: aktiviteten gjennomføres klassevis og uansett vær 
 • 9. og 10.trinn: elevene velger aktivitet ut fra ei liste og det lages grupper på tvers av klasser og trinn
 • Faste turdager på trinnene som gjennomføres uansett vær
 • FYSAK - koordinator(er) med nedsatt lesetid lager planer, kjøper og holder orden på utstyr ansvarlig lærer for FYSAK-timen organiserer aktiviteten

Hva har FYSAK ført til?  

 • Om lag 95 prosent av elevene er grunnleggende positive til FYSAK.
 • I tillegg til bedre utholdenhet og fysiske egenskaper har satsningen ført til:
 • Økt trivsel blant elever og ansatte
 • Bedre konsentrasjon gjennom hele skoledagen
 • Økt matlyst hos elevene
 • Bedre læringsmiljø og sosialt samspill bedre relasjoner mellom elever og lærere og elever
 • Bevarer leken og gleden ved fysisk aktivitet hos ungdommene våre

Vi erfarer at FYSAK fører til et bedre læringsmiljø. Det gir elevene ved Tastaveden skole muligheter for å lære raskere og mer i løpet av ungdomsskolen enn de ellers ville gjort. Vi tror også at trivselsfaktorene for flere elever er høyere enn den ville vært uten FYSAK.