Meny
Velg seksjon Våre resultater
Besøksadresse Soltunveien 30 4026 Stavanger Telefon: 51914100 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Egil Alne
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt. Tastaveden gjorde sin forrige analyse i skoleåret 17/18.

Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for læring i alle fag. Prøvene er obligatoriske. 

Prøvene gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.Prøvene er elektroniske og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.

 

Du finner Tastavedens resultater på nasjonale prøver presentert i vedleggene i menyen til høyre.


Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Elevene gir tilbakemelding på bla.trivsel, motivasjon, arbeidsforhold og læring, hjem-skole-samarbeid, støtte fra lærer, vurdering for læring, medvirkning, regler på skolen, trygt miljø og rådgiving.

Les mer for å finne Tastaveden skoles resultater i Elevundersøkelsen


I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 9. trinn på Tastaveden skole si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Foreldreundersøkelsen er nettbasert. Resultatene fra undersøkelsen brukes av skolen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.  

Ved å lese videre finner du våre resultater fra Foreldreundersøkelsen.