Meny
Velg seksjon Framside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Ryfylkevegen 1927 4120 Tau
Telefon: 51742700 Faks: - Send e-post til oss
Redaktør: Ruth Nina Fiskå Rypestøl
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
TAU SFO

Tau SFO ble etablert i 1997 og er tuftet på fritidspedagogikk. Dette er en pedagogikk som bygger på et gruppeorientert arbeidssett der relasjoner imellom barn, og mellom barn og voksne er viktige redskaper for å støtte og stimulere barn i deres utvikling og forståelse av omverden. Den har særskilt fokus på identitetsutvikling og sosial kompetanse. Den uformelle læringen dominerer pedagogikken. Den handler om å fange situasjonen i hverdagen der barn utfordres i egen læring og gir barn mulighet til selvstendig å oppdage omverden og egne muligheter.

Tau SFO har også en tydelig sosialpedagogisk profil hvor inkludering, integrering og tilhørighet står i fokus. Sentralt her er forholdet mellom individ og samfunn, og tanken om at vi lærer og utvikler oss i samvær og i samspill med andre mennesker, og under påvirkning fra omgivelsene og samfunnet rundt oss.

To av de fremste målsettingene med sosialpedagogisk arbeid er:

1. Å oppdra og sosialisere selvbevisste, ansvarlige og handlende mennesker som kan skape et ekte fellesskap av likeverdige individer.

2. Å motarbeide at mennesker ufrivillig faller utenom samfunnets anerkjente fellesskap.

 

 

Dere kan lese hele årsplanen vår som ligger til høyre på denne siden.