Publisert: 25. november 2022 | Sist endret: aldri | Forfatter: Bent Svendsen

Mestringskurs for engstelige barn

Vi starter opp med opplegget Mini-risk, som er et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn over 10 år. Dette er for å gi et velutviklet opplegg til barn som strever og er engstelige. Ved å ta med foresatte, vil det skape et bedre rammer for å hjelpe barna.

 


Det består av 8 samlinger og har et omfang på ca. 15 timer. Ungdommene deltar på 7 samlinger mens foreldrene deltar på første og siste samling sammen med lærer, samt på to av eksponeringssamlingene. De fleste samlingene skjer på skolen i skoletiden.

Er dette noe for deg? Les mer
Hvis ungdommen svarer ja på ett eller flere av de følgende spørsmålene, vil de sannsynligvis ha nytte av dette kurset:

- Unngår du å presentere foran klassen/ rekke opp hånda i klassen på grunn av engstelse?
- Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?
- Er du redd for å sove alene eller overnatte hos andre på grunn av engstelse?
- Unngår du å gjøre ting du er redd for?
- Sliter du med å være på steder med mange mennesker?
- Er du redd for å få panikkanfall?
- Bekymrer du deg mye?

Målsetting:
- Lære ungdommene nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser og klare å gjøre de tingene de ønsker å gjøre.
- Lære foreldre og lærere å håndtere barnas engstelse på en hensiktsmessig måte.

Mini-Risk er en kortversjon av Risk-gruppene som drives av ABUP med gode resultater.

Les mer her:
Har landets beste resultater innen angstbehandling for barn og unge - Sørlandet sykehus (sshf.no)

Det er ikke endelig fastsatt når samlingene starter opp ennå, men ta kontakt for mer informasjon og eventuell påmelding.

Mvh.
Med vennlig hilsen fra
Wenche Severinsen, lærer, Isak Skadberg Gravdal, lærer og Lise Aaraas, helsesykepleier


Kontaktinfo:
Wenche.severinsen@kristiansand.kommune.no , tel.: 991 69 424
Isak.skadberg.gravdal@kristiansand.kommune.no , tel.: 482 20 438
Lise.aaraas@kristiasand.kommune.no , tel.: 902 22 671