Publisert: 06. juni 2024 | Sist endret: aldri | Forfatter: Bent Svendsen

Tinntjønn skole er miljøsertifisert

Tinntjønn skole er nå miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning og et system for miljøledelse. Et Miljøfyrtårnsertifikat er et bevis på at vi kan dokumentere vår miljøinnsats.

Samtidig krever det at vi må forbedre innsatsen vår hvert år. 

Hvilke temaer jobber vi med i Miljøfyrtårn?
• Avfall og ombruk
• Transport
• Innkjøp
• Energiforbruk
• Bærekraftig mat og matsvinn
• Arbeidsmiljø

 

Hvorfor gjør vi dette?
• Klimaendringer og tap av naturmangfold er to av vår tids største utfordringer
• En miljøsertifisering viser at skolen tar klima, natur og miljø på alvor
• Skoler har en særskilt rolle i klima- og miljøopplæring og holdningsutvikling for kommende generasjoner.

Hvordan kan ansatte bidra i miljøarbeidet?
• Inkludere barna i kildesorteringen 
• Kaste mindre spiselig mat
• Gå/sykle til jobb hvis det er mulig
• Vise interesse og engasjement for miljøarbeidet 
• Ta ansvar for gjennomføring av miljøprosjekter- og tiltak
• Inkludere barna i miljøprosjektene
• Inkludere Miljøfyrtårns miljøtema i undervisningen i henhold til læreplanen
• Lære barna å bli glade i og ta vare på naturen