Meny
Velg seksjon Forside
Tjensvollveien 54 Postadr: Tjensvoll skole, Postboks 8069, 4068 Stavanger
Telefon: 51 83 91 00 Faks: 51 83 91 10 Send oss e-post
Redaktør: Anita Legland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/filmer-om-hjem-skole-samarbeid/film-nar-barnet-har-det-vanskelig/ Ingen lenker i samlingen
klasse 6A - Foreldremøte i kveld avlyses

Da vi nå nettopp har fått skjerpede rutiner og anbefalinger i kommunen er vi nødt til å utsette det planlagte foreldremøte i kveld. Skolen hadde fått tillatelse til å gjennomføre foreldremøte i kveld, men nå er alle tillatelser til arrangementer med mer enn 20 deltakere trukket tilbake.

Når de nye rutinene oppheves vil vi invitere til foreldremøte.

Skolen vil invitere klassekontakter for et møte neste uke for å informere og planlegge veien videre knyttet til trygt og godt klassemiljø. 

.


.